Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου – Συνάντηση στην Κόρινθο με τον καθ. Γιώργο Παύλο

Κόρινθος, στην πλατεία Περιβολάκια. Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου 2021 7:00μ.μ. Συνάντηση και συζήτηση με τον καθ. Γιώργο Παύλο για το μέλλον της Ελλάδος και των Ελλήνων εν μέσω υποχρεωτικών και μαζικών εμβολιασμών. Στην πλατεία Περιβολάκια απέναντι από τα δικαστήρια στην...