Αυτοοργανούμενο Πολυκεντρικό Πολιτικό Δίκτυο Ελληνισμού

Ο Μητροπολιτικός και ο Παγκόσμιος Ομογενειακός Ελληνισμός
εργάζονται ενωμένοι για να σωθεί η Ελλάδα η Παιδεία και η Δημοκρατία.

Εγγραφή στο Δίκτυο Ελληνισμού

Αν είστε κάτοικος εξωτερικού, συμπληρώστε “Εξωτερικό” στο πεδίο Περιφερειακή Ενότητα και Πόλη.