Ρέθυμνο Κρήτης: Δευτέρα 25 Ὀκτωβρίου 2021 8:30 μ.μ.

Συνέχεια τῆς προηγούμενης συνάντησης

μέ τόν Γεώργιο Παῦλο, καθηγητή Φυσικῆς καί Φιλοσοφίας τοῦ ΔΠΘ συγγραφέα τοῦ βιβλίου Γεωπολιτική τῆς Ρωμανίας καί Πολιτειολογία τῆς Ρωμηοσύνης

Θέμα τῆς Συνάντησης:

Μέ ἀφορμή τήν ἑορτή τοῦ Ἁγίου Δημητρίου θά τεθεῖ τό θέμα:

Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας, πολιτικοί καί πολιτική

Ἐπανεκκίνηση τῆς Ἑλληνικῆς ἱστορίας τό μέλλον τῶν Ἑλλήνων στήν ἑλλάδα καί στόν κόσμο.

Τόπος Συνάντησης: Πλατανιάς Ρεθύμνου Ξενοδοχεῖο Bella Cassita 200 μέτρα ἀπο τό Σοῦπερ Μάρκετ Παυλάκη πρός τήν θάλασσα
Τηλέφωνο ἐπικοινωνίας Στήβ Παπαδάκης 693 2569111

________

Ἀλλαγή ἡμερομηνίας:

Χανιά Κρήτης: Τετάρτη 27  Ὀκτωβρίου 2021 6:00 μ.μ.

Αἴθουσα διαλέξεων Ἱερός Ναός Ἁγίας Αἰκατερίνης Νέα Χώρα

Ἐπεῖγον νά σωθεῖ ὁ πολιτισμός ἡ Ἑλλάδα ὁ Ἑλληνικός λαός καί οἱ Ἕλληνες

Τό Δίκτυο Ἑλληνισμοῦ kαλεῖ κάθε εὐαίσθητο Ἕλληνα νά παρευρεθεῖ σέ διάλεξη συζήτηση μέ θέμα:

Σταυροφορίες, Μνημόνια, Ἐμβόλια

Ἅγιος Δημήτριος καί 28η Ὀκτωβρίου, ἀπο τίς Ἁλώσεις τῆς Πόλης στό 1821 καί ἀπο ἐκεῖ στήν Γερμανική εἰσβολή τοῦ ’40 καί σύγχρονη εἰσβολή.

Γεωπολιτική τῆς Ρωμανίας καί γεωπολιτική της Ρωμηοσύνης

Τόπος

Ἱερός Ναός Ἁγίας Αἰκατερίνης

Ὁδός Οὐέλικτον κινούμενοι ἀπο Κισσάμου πρός Σελίνου στό μέσον δεξιά ἔχει πινακίδα πρός Ἁγία Αἰκατερίνη

Τηλεφωνο ἐπικοινωνίας 690 9672171

 

____

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Ἀγαπητοί μας Φίλοι

μέ χαρά σας ἀνακοινώνουμε τήν ἔναρξη τοῦ Ἐλεύθερου Ἑλληνικοῦ Σχολείου, τήν προσπάθειά μας νά παρουσιάσουμε τίς πρῶτες καίριες διδακτικές δυνατότητες σ ὅποιον ἄνθρωπο ἐνδιαφέρεται γιά σχετικά θέματα, ἐνήλικο νέο εἴτε παιδί.
Ἡ ἀρχή γίνεται διαδικτυακά, ὅμως ἐλπίζουμε σύντομα, ἀφ ἑνός ν ἀρχίσουν τακτικές, παράλληλες διδακτικές δραστηριότητες μέσῳ τηλεδιασκέψεων, ἀφ ἑτέρου νά φθάσουμε σέ δραστηριότητες μέ φυσική παρουσία διδασκόντων καί διδασκομένων, γεγονός πού εἶναι ἐπιθυμία ὅλων μας.
Παρουσιάζουμε τρείς καίριες διδακτικές ἔνότητες, οἱ ὁποῖες εἶναι :

α) Ἡ ΑΡΧΑΙΑ (ΚΑΙ ΝΕΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ,

β) Ὁ ΡΩΜΑΙΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ μέ ἐξαιρετικές ἱστορικές, θεολογικές καί ἐπιστημονικές συζητήσεις, ὑπό μορφή συνεντεύξεων καί

γ) ΤΟ ΤΗΛΕΣΧΟΛΕΙΟ ΨΑΛΤΙΚΗΣ,

μιά θαυμάσια σειρά παραδόσεων, ἐκμάθησης τῆς ψαλτικῆς. Εὐχαριστοῦμε τούς ἀδελφούς μας, οἱ ὁποῖοι παρήγαγαν καί αὐτονόητα μᾶς χορήγησαν τίς παραπάνω τόσο ἀξιόλογες προσπάθειες τούς.
Ζοῦμε σέ κοινωνικές καταστάσεις, ὅπου γιά τούς γονεῖς ὑπάρχει ἐπιτακτική ἀνάγκη νά βρούν τρόπους διαπαιδαγώγησης τῶν παιδιῶν τους, ἀποτελεσματικούς καί κυρίως οὐσιαστικούς, ἀναλαμβάνοντας πρακτικούς τρόπους διδασκαλίας. Στήν προσπάθεια αὐτή, ὅλοι οἱ συμμετέχοντες μποροῦμε νά ὠφεληθοῦμε, ἐνασχολούμενοι μέ τήν μόρφωση τῶν παιδιῶν καί τῶν νέων.
Θά χαροῦμε νά λάβουμε προτάσεις σας, παρατηρήσεις σας, ἀπορίες σας. Μπορεῖτε ν ἀπευθύνεστε σέ συνεργάτες μας, στά ηλεκτρονικἀ ταχυδρομεῖα                                          α)  pmaroula@gmail.com    β) iwageo@gmail.com      γ)  thanpap33@gmail.com          ἀντίστοιχα γιά κάθε διδακτική ἑνότητα.
Εὐχόμαστε σέ Ὅλους, διδάσκοντες καί διδασκομένους, μέ τη Χάρη τοῦ Θεοῦ, πλούσια ὀφέλη.
Ἡ Ὀργανωτική Ἐπιτροπή

A. Σύνδεση μέσω YouTube 4

Γιά σύνδεση μέσω YouTube, πιέστε τoν παρακάτω σύνδεσμο

ΝΕΟ ΚΑΝΑΛΙ YOUTUBE 4

B. Σύνδεση μέσω Facebook

Γιά σύνδεση μέσω Facebook, πιέστε τoν παρακάτω σύνδεσμο

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ FACEBOOK

Γ. Σύνδεση μέσω Τwitch

Γιά σύνδεση μέσω Τwitch, πιέστε τoν παρακάτω σύνδεσμο

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ TWITCH