Ανακοινώσεις

Χριστούγεννα 2022

Χριστούγεννα 2022

Χριστούγεννα 2022 Ἀδέρφια Ἕλληνες καί ὅλοι οἱ κάτοικοι τῆς γῆς Χριστός γεννᾶται δοξάσατε...Xριστός Ἐν οὐρανοῖς ὑψώθητε.... Καί ὁ...