Ανακοινώσεις

Ἡ Ἑλλάδα πού ἀντιστέκεται ἡ Ἑλλάδα πού ἐπιμένει καί ὅποιος δέν καταλαβαίνει δέν ξέρει πού πατᾷ καί πού πηγαίνει. Κυριακή 13 Αὐγούστου 2023, 9:30 μ.μ.

Ἡ Ἑλλάδα πού ἀντιστέκεται ἡ Ἑλλάδα πού ἐπιμένει καί ὅποιος δέν καταλαβαίνει δέν ξέρει πού πατᾷ καί πού πηγαίνει. Κυριακή 13 Αὐγούστου 2023, 9:30 μ.μ.

Ἔκτακτη ἐκπομπή Κυριακή 13 Αὐγούστου 2023, 9:30 μ.μ. Ἡ Ἑλλάδα πού ἀντιστέκεται ἡ Ἑλλάδα πού ἐπιμένει καί ὅποιος δέν καταλαβαίνει...