Κόρινθος, στην πλατεία Περιβολάκια.

Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου 2021 7:00μ.μ.

Συνάντηση και συζήτηση με τον καθ. Γιώργο Παύλο για το μέλλον της Ελλάδος και των Ελλήνων εν μέσω υποχρεωτικών και μαζικών εμβολιασμών.

Στην πλατεία Περιβολάκια απέναντι από τα δικαστήρια στην Κόρινθο.

____________________________

Νομικές Ἐνέργειες Φοιτητῶν ἔναντι τῆς ὑποχρεωτικότητας

Τηλεδιάσκεψη ZOOM

Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου 2021 9:00 μ.μ.

 

Διαδικτυακή ἐκπομπή μέσῳ Ζoom μέ θέμα τήν ἐνημέρωση τῶν φοιτητῶν σχετικά μέ τίς νομικές κινήσεις πού μπορούν νά γίνουν ἀπό φοιτητές.

Μποροῦν νά συμμετέχουν φοιτητές ἀπό ὅλες τίς σχολές καί ἀπό ὅλα τά πανεπιστήμια τῆς Ἑλλάδας.

 

Θά μιλήσουν ὁ κ Μανώλης Παπαδάκης, δικηγόρος Ἀθηνῶν καί ἡ κ Δήμητρα Πηλαβάκη, δικηγόρος Θεσσαλονίκης, διδάκτορ Δ.Π.Θ.

 

Τά οἰκονομικά κόστη τῶν νομικῶν ἐνεργειῶν θά ὑποστηριχθοῦν ἀπό τήν μή κερδοσκοπική ἀστική ἑταιρεία πού ἔχει συσταθεῖ γιά αὐτό τόν σκοπό, τήν ΕΛ.Δ.ΔΙ.Ε.Σ.

Τά ἔσοδα τῆς ΕΛ.Δ.ΔΙ.Ε.Σ. προέρχοναται ἀπό δωρεές πολιτῶν πού θέλουν νά συνεισφέρουν, γιά νά στηρίξουν τους κάθε εἴδους νομικούς ἀγῶνες κατά τῶν νόμων αὐτῶν πού καταστρατηγούν τήν ἐλευθερία τῶν πολιτῶν.

ΣYNΔΕΣΗ ΜΕΣΩ ΖOOM

Για τήν εἴσοδό σας ἀπό τό Ζοοm πιέστε τόν παρακάτω σύνδεσμο.

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0uce6rqDIoHN1qCd03ArhXeDRxGZky5gij