Συνάντηση: Ρέθυμνο Κρήτης:   Πέμπτη  16 Σεπτεμβρίου 2021 ώρα 5:00 – 8:00 μ.μ

Ρέθυμνο Κρήτης:   Πέμπτη  16 Σεπτεμβρίου 2021 ώρα 5:00 – 8:00 μ.μ Το Δίκτυο Ελληνισμού Κρήτης οργανώνει συνάντηση και συζήτηση με τον τον καθηγητή Γιώργο Παύλο στο Γεράνι στο προαύλιο της Παναγίας της Καμαριανής κάτω απο την γέφυρα Γερανίου 5 χιλιόμετρα μετά το...

Συνάντηση: Χανιά Κρήτης:  Τετάρτη  15  Σεπτεμβρίου 2021  6:00 μ.μ.  

Χανιά Κρήτης:  Τετάρτη  15  Σεπτεμβρίου 2021  6:00 μ.μ.   Συνάντηση μέ τόν καθηγητή Γιῶργο Παῦλο στά Χανιά στόν λόφο των Ἁγίων Ἀποστόλων περιοχή κάτω Δαράτσο στό λόφο μετά τίς πλάζ στό προαύλιο τοῦ Ἐξωκλησιοῦ. Τηλεφωνο ἐπικοινωνίας Βαγγέλης Βαϊγκούσης 690 9672171...