Συνάντηση: Σάββατο 11  Σεπτεμβρίου 2021  4:30 μ.μ.

1.  Ἀθήνα:            Σάββατο  11  Σεπτεμβρίου 2021  4:30 μ.μ. 2. Θεσσαλονίκη: Κυριακή 12 Σεπτεμβρίου 2021 10:30 π.μ. 3. Ἀθήνα Νέο:      Κυριακή 12 Σεπτεμβρίου 2021 6:00 μ.μ. 4. Ἐκπομπή:        Κυριακή 12 Σεπτεμβρίου 2021  10:30 μ.μ.  ________________ 1.  Ἀθήνα...