Συνάντηση:  Άγιος Νικόλαος Κρήτης: Παρασκευή  17 Σεπτεμβρίου 2021 ώρα 5:30- 8:00 μ.μ

Ἅγιος Νικόλαος Κρήτης: Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου 2021 ὥρα 5:30- 8:00 μ.μ Τό Δίκτυο Ἑλληνισμοῦ Κρήτης ὀργανώνει συνάντηση καί συζήτηση μέ τόν  καθηγητή Γιῶργο Παῦλο Στόν Ἐξωτερικό χῶρο τοῦ Ε.Ο.Τ. Ἁγίου Νικολάου Κρήτης ἀμέσως μετά τό γήπεδο καί τό κολυμβητήριο στόν δρόμο...