Συνάντηση:  Καράβολας Ἡράκλειο Κρήτης Κυριακή 19 Σεπτεμβρίου 2021 ὥρα 5:30- 8:00 μ.μ

Τό Δίκτυο Ἑλληνισμοῦ στηρίζει τήν ἐκδήλωση τῶν ὑγειονομικῶν στό Ἡράκλειο Κρήτης τό Σάββατο 18-9-2021 18:30 καί καλεῖ ὅλα τά μέλη του νά συμμετάσχουν. Μεταξύ τῶν προσκεκλημένων ὁμιλητῶν θά εἶναι καί ὁ καθηγητήςΓιῶργος Παῦλος ἡ Εὔη Κιαγιά καί πολλοί ἄλλοι ἐπιστήμονες...