Ἔκτακτη ἐκπομπὴ θέματα: 1. Τὸ Πολυτεχνεῖο Ζεῖ, 17 Νοέμβρη 1973  2. Κάλεσμα ἀπὸ τοὺς ὑγειονομικοὺς σὲ ἐκδήλωση τὸ Σάββατο 18 Νοεμβρίου 2023 στὴν Θεσσαλονικη

Ἔκτακτη ἐκπομπὴ θέματα: 1. Τὸ Πολυτεχνεῖο Ζεῖ, 17 Νοέμβρη 1973 2. Κάλεσμα ἀπὸ τοὺς ὑγειονομικοὺς σὲ ἐκδήλωση τὸ Σάββατο 18 Νοεμβρίου 2023 στὴν Θεσσαλονικη

Παρασκευὴ 17 Νοεμβρίου 2023 9:00 μμ Ἔκτακτη ἐκπομπὴ μὲ θέματα 1. Τὸ Πολυτεχνεῖο Ζεῖ, 17 Νοέμβρη 1973 2. Κάλεσμα ἀπὸ τοὺς ὑγειονομικοὺς σὲ ἐκδήλωση τὸ Σάββατο 18 Νοεμβρίου 2023 στὴν Θεσσαλονικη Μιὰ πολὺ σημαντικὴ ἐκδήλωση τῶν Ὑγειονομικῶν σὲ ἀναστολὴ καὶ ὄχι μόνο...
Ἔκτακτη ἐκπομπὴ θέματα: 1. Τὸ Πολυτεχνεῖο Ζεῖ, 17 Νοέμβρη 1973  2. Κάλεσμα ἀπὸ τοὺς ὑγειονομικοὺς σὲ ἐκδήλωση τὸ Σάββατο 18 Νοεμβρίου 2023 στὴν Θεσσαλονικη

Ὁ κοινωνικός διχασμός κατά τήν περίοδο τῆς πανδημίας , τῆς ἠλεκτρονικῆς διακυβέρνησης καί τῆς κλιματικῆς ἀλλαγῆς. Α.Π.Θ. Κ.Ε.Δ.Ε.Α. (κόκκινο κτίριο) Θεσσαλονίκη. Σάββατο, 18 Νοεμβρίου 2023, 17:00~21:15

Ὁ κοινωνικός διχασμός κατά τήν περίοδο τῆς πανδημίας, τῆς ἠλεκτρονικῆς διακυβέρνησης καί τῆς κλιματικῆς ἀλλαγῆς. Σάββατο, 18 Νοεμβρίου 2023, 17:00~21:15 Α.Π.Θ. Κ.Ε.Δ.Ε.Α. (κόκκινο κτίριο)...