Τραπεζικὰ ἐγκλήματα, κόκκινα δάνεια, πλειστηριασμοί. Τί εἶναι τό καταπίστευμα καὶ πὼς μποροῦν οἱ δανειολῆπτες νὰ ἀντισταθοῦν στούς πλειστηριασμοὺς μέσω τῆς τροποποιημένης συνθήκης τοῦ Μπρέτον Γούντς. Σάββατο 11 Νοεμβρίου καὶ  Κυριακὴ 12 Νοεμβρίου 2023 9:00 μ.μ.

Τραπεζικὰ ἐγκλήματα, κόκκινα δάνεια, πλειστηριασμοί. Τί εἶναι τό καταπίστευμα καὶ πὼς μποροῦν οἱ δανειολῆπτες νὰ ἀντισταθοῦν στούς πλειστηριασμοὺς μέσω τῆς τροποποιημένης συνθήκης τοῦ Μπρέτον Γούντς. Σάββατο 11 Νοεμβρίου καὶ Κυριακὴ 12 Νοεμβρίου 2023 9:00 μ.μ.

Σάββατο 11 Νοεμβρίου καὶ Κυριακὴ 12 Νοεμβρίου 2023 9:00 μ.μ. Δύο ἔκτακτες ἐκπομπὲς γιὰ τά τραπεζικὰ ἐγκλήματα τά κόκκινα δάνεια καὶ τούς πλειστηριασμούς Θέμα: τί εἶναι τό καταπίστευμα καὶ πὼς μποροῦν οἱ δανειολῆπτες νὰ ἀντισταθοῦν στούς πλειστηριασμοὺς μέσω τῆς...
Ὅλα καλὰ στὴν Θεσσαλία; Μήπως ἑτοιμάζεται ἐκποίηση τῆς Θεσσαλίας; Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2023 9:00 μ.μ.

Ὅλα καλὰ στὴν Θεσσαλία; Μήπως ἑτοιμάζεται ἐκποίηση τῆς Θεσσαλίας; Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2023 9:00 μ.μ.

Μιὰ πολὺ σημαντικὴ καὶ ἀναγκαία ἐκπομπὴ γιὰ τούς Πλημμυροπαθεῖς τῆς Θεσσαλίας Μέρος Β’  Συνέχεια της εκπομπής της προηγούμενης Κυριακής Συμμετέχουν πλημμυροπαθείς από όλο τον κάμπο της Θεσσαλίας  Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2023 9:00 μ.μ. Θέμα: Ὅλα καλὰ στὴν...