Μιὰ ἱστορικὴ Δίκη τῶν Ἀγωνιζομένων Ὑγειονομικῶν σὲ Ἀναστολή τήν Τρίτη 7 Νοεμβρίου 2023. Ἐκπομπή Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2023 9:00 μ.μ.

Μιὰ ἱστορικὴ Δίκη τῶν Ἀγωνιζομένων Ὑγειονομικῶν σὲ Ἀναστολή τήν Τρίτη 7 Νοεμβρίου 2023. Ἐκπομπή Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2023 9:00 μ.μ.

Ἔκτακτη ἐκπομπὴ  Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2023 9:00 μ.μ. Θέμα: Μιὰ ἱστορικὴ Δίκη τῶν Ἀγωνιζομένων Ὑγειονομικῶν σὲ Ἀναστολή τήν Τρίτη 7 Νοεμβρίου 2023 Δικάζονται 19 Ἀνώτατατοι δικαστικοὶ τοῦ ΣΤΕ μετὰ ἀπὸ ἀγωγὴ ποὺ ἄσκησαν ἐναντίον των οἱ Ἀγωνιζόμενοι Ὑγειονομικοὶ σὲ...