Ὅλα καλὰ στὴν Θεσσαλία; Μήπως ἑτοιμάζεται ἐκποίηση τῆς Θεσσαλίας; Κυριακὴ 5 Νοεμβρίου 2023 9:00 μ.μ.

Ὅλα καλὰ στὴν Θεσσαλία; Μήπως ἑτοιμάζεται ἐκποίηση τῆς Θεσσαλίας; Κυριακὴ 5 Νοεμβρίου 2023 9:00 μ.μ.

Μιὰ πολὺ σημαντικὴ καὶ ἀναγκαία ἐκπομπὴ γιὰ τούς Πλημμυροπαθεῖς τῆς Θεσσαλίας Κυριακὴ 5 Νοεμβρίου 2023 9:00 μ.μ. Θέμα: Ὅλα καλὰ στὴν Θεσσαλία; Μήπως ἑτοιμάζεται ἐκποίηση τῆς Θεσσαλίας; Μερικὰ καίρια ἐρωτήματα ποὺ πρέπει νὰ τεθοῦν σὲ ὅλη τὴν ἑλληνικὴ κοινωνία Τί...