Α. Τραπεζικὰ ἐγκλήματα, κόκκινα δάνεια, πλειστηριασμοί.  Αθήνα Δευτέρα  13 Νοεμβρίου 2023 7:00 μ.μ.  Β. Επιχειρησιακός σχεδιασμός του ΔΕ μετά τις εθνικές εκλογές του 2023. Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2023 7:00 μ.μ.

Α. Τραπεζικὰ ἐγκλήματα, κόκκινα δάνεια, πλειστηριασμοί. Αθήνα Δευτέρα 13 Νοεμβρίου 2023 7:00 μ.μ. Β. Επιχειρησιακός σχεδιασμός του ΔΕ μετά τις εθνικές εκλογές του 2023. Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2023 7:00 μ.μ.

ΔΥΟ ΒΑΡΥΣΗΜΑΝΤΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 1. ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023 (Ελαιώνας) Όλο το Δικτυο Ελληνισμού με την ζωντανή παρουσία του στηρίζει τον Εθνικό και φιλότιμο,αγώνα του Σπύρου Παγιάτη για να σωθεί η Δημόσια και ιδιωτική περιουσία των Ελλήνων 2. ΤΡΙΤΗ. 14...