Ἐκπομπή : Σάββατο 9 Ὀκτωβρίου 2021 10:00 μ.μ. Ἀποκαλυπτική ζωντανή συνέντευξη μέ τούς διακεκριμένους Ἕλληνες ἐπιστήμονες

1.Ἐκπομπή:  Σάββατο 9 Ὀκτωβρίου 2021 10:00 μ.μ. 2.Ἀθήνα:        Συνάντηση Κυριακή 10 Οκτωβρίου 11:00 π.μ. 3.Ἐκπομπή:  Κυριακή βράδυ 10 Ὀκτωβρίου 2021 10:00 μ.μ. __________ 1.Ἐκπομπή:  Σάββατο 9 Ὀκτωβρίου 2021 10:00 μ.μ. Ἀποκαλυπτική ζωντανή συνέντευξη μέ τούς...