1.Ἐκπομπή:  Σάββατο 9 Ὀκτωβρίου 2021 10:00 μ.μ.

2.Ἀθήνα:        Συνάντηση Κυριακή 10 Οκτωβρίου 11:00 π.μ.

3.Ἐκπομπή:  Κυριακή βράδυ 10 Ὀκτωβρίου 2021 10:00 μ.μ.

__________

1.Ἐκπομπή:  Σάββατο 9 Ὀκτωβρίου 2021 10:00 μ.μ.

Ἀποκαλυπτική ζωντανή συνέντευξη μέ τούς διακεκριμένους Ἕλληνες ἐπιστήμονες

 

-Κωνσταντῖνο Πουλᾶ

-Ἀνδρέα Ράλλη

-Μαριάνα Εὐαγγέλου  

-Ἀλέξανδρο Βασσαρά

Ἀθανάσιο Καλογερίδη

-Παναγιώτη Παπαγιαννάκη

 

Οἱ ἐπιστήμονες θά συζητήσουν μέ τόν Γιῶργο Παῦλο καί ἄλλους καλεσμένους μας ὅλα τά κρίσιμα ἐρωτήματα πού ταλανίζουν σήμερα τούς Ἕλληνες ἀλλά καί ὅλη τήν ἀνθρωπότητα.

 

-Προσφέρει ἀληθινή προστασία το παρόν ἐμβόλιο τοῦ Κορωνοϊοῦ;

-Ὑπάρχουν ἀποτελεσματικές θεραπεῖες γιά τόν Κορωνοϊό;

-Αὐξήθηκαν καί αὐξάνονται οἱ θάνατοι ὑγειῶν ἀνθρώπων λόγῳ τῶν ἐμβολίων;

-Ἄν οἱ ἐμβολιασμένοι κολλοῦν νοσοῦν καί μεταδίδουν τόν κορωνοϊό γιατί διώκονται οἱ    ὑγειονομικοί;

-Γιατί καταργεῖται τό Σύνταγμα;

-Γιατί οἱ μή ἐμβολιασμένοι ἀντιμετωπίζονται ὡς ἀποδιοπομπαῖοι τράγοι;

________

2.Ἀθήνα:  Συνάντηση Κυριακή 10 Οκτωβρίου 11:00 π.μ.

 

Μετά τήν Θεία Λειτουργία Ἄγιος Σάββας στόν σταθμό μετρό Ἐλαιῶνας Γραμμή 3 (Ἀεροδρόμιο-Σύνταγμα-Νίκαια)

 

Συνάντηση καί συζήτηση μέ τόν Γιῶργο Παῦλο καθηγητῆ Φυσικῆς καί Φιλοσοφίας Δ.Π.Θ

Παρουσίαση τοῦ βιβλίου Γεωπολιτική τῆς Ρωμανίας καί Πολιτειολογία τῆς Ρωμηοσύνης

Ἐπίσης παρουσίαση τῆς πρότασης τοῦ Δικτύου Ἑλληνισμοῦ γιά τό μέλλον τῆς ἑλλάδας καί τῶν ἑλλήνων σέ μιά ἐποχή νέων διωγμῶν ἀπο τήν ἑλλάδα καί σέ μιά περίοδο γενοκτονίας τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ, καί τῶν νέων ἀλλά καί ἐξαφάνισης τοῦ Ἑλληνικοῦ καί Ὀρθόδοξου Πολιτισμοῦ.

Φίλοι καί φίλες ἀδέρφια μᾶς Ἕλληνες καί Ἑλληνίδες

Ἐλᾶτε ὅσοι δύναστε γιά νά σχεδιάζουμε τήν ἐπανίδρυση τῆς Ἑλληνικῆς πολιτείας καί Δημοκρατίας.

Ἐπικοινωνία γιά κάθε πληροφορία
Γιάννης Σκλίνος 6974 977 479

______________

3.Ἐκπομπή:  Κυριακή βράδυ 10 Ὀκτωβρίου 2021 10:00 μ.μ.

Μιά σημαντική ἐνημερωτική ἐκπομπή γιά τά δρώμενα τοῦ Δικτύου Ἑλληνισμοῦ στήν Ἑλλάδα καί στήν Ὁμογένεια.

Ἡ καθολική ἀποδοχή ἀπό ὅλο τόν Ἑλληνισμό τῆς φιλοσοφίας καί τῶν προτάσεων τοῦ Δικτύου Ἑλληνισμοῦ (ΔΕ) ἀλλά καί ἡ ἀγάπη ὅλων τῶν εὐαίσθητων Ἑλλήνων στό ΔΕ μᾶς καθιστά ὑπεύθυνους
νά πράξουμε ὅλοι μας τό ἄριστο γιά τό μέλλον τῆς Ἑλλάδος καί τῶν Ἑλλήνων.

Θέλουμε νά ἑνώσουμε ὅλο τόν Ἑλληνισμό σέ μιά ὄντως ἱστορική προσπάθεια ἀνασύστασης τῆς Ἑλληνικῆς πολιτείας καί διάσωσης τῆς Δημοκρατίας.

Στήν ἐκπομπή τῆς Κυριακῆς θά παρουσιάσουμε ὅλες τίς ἐθνικές ἐνέργειες πού εὑρίσκονται σέ ἐξέλιξη καί θά ζητήσουμε ἀπό κάθε εὐαίσθητο Ἕλληνα νά συστρατευθεῖ στόν ἀγῶνα τοῦ Δ.Ε. γιά νά σωθεῖ ἡ Ἑλλάδα καί ὁ Ἑλληνικός λαός.

Στόχος τοῦ Δ.Ε. εἶναι νά ἐνεργοποιήσουμε κάθε ἑλληνική ψυχή γιά νά γίνει συμμέτοχους σέ ἕνα  ἱστορικό ἐθνικό ἔργο.

Μαζί μας θά εἶναι πολλοί συνεργάτες τοῦ Δ.Ε. στήν Ἑλλάδα καί ὄχι μόνο.

Ἐπειδή θέλουμε νά μιλᾶμε τήν γλῶσσα τῆς ἀλήθειας μᾶς κλείνουν τά κανάλια.

Γιά αὐτό γιά νά προλάβουν νά ἐνημερωθοῦν ὅλοι οἱ ἐνδιαφερόμενοι συμπολῖτες μας καλοῦμε ὅλους νά εἶναι παρόντες στήν ζωντανή ἐκπομπή τῆς Κυριακῆς αὐτῆς, μέσῳ ὅλων τῶν διαδικτυακῶν καναλιῶν Ὅπως περιγράφουμε ἀκολούθως

Ἐπίσης παρακαλοῦμε ὅλους τούς εὐαίσθητους Ἕλληνες νά κοινοποιήσουν τό μήνυμα αὐτό ὅσο πιό μακρυά μποροῦν.

Ἐλᾶτε ὅλοι ὅσοι ἔχετε ἀγωνία γιά τό μέλλον τῆς Ἑλλάδας καί τῶν Ἑλλήνων νά ἐνημερωθεῖτε ζωντανά τήν Κυριακή τό βράδυ.

Ἐλᾶτε ὅλοι τήν Κυριακή τό βράδυ καί καλέστε ὅλους τούς φίλους σας νά ἀκούσουν ζωντανά τί σχεδιαζει τό Δ.Ε. καί νά συμμετάσχουν ὅλοι σέ ἕναν Ἐθνικό ἀγῶνα γιά νά ἀλλάξουμε μέ τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ τήν ἱστορία.

__________

 

A. Σύνδεση μέσω YouTube 4

Γιά σύνδεση μέσω YouTube, πιέστε τoν παρακάτω σύνδεσμο

ΝΕΟ ΚΑΝΑΛΙ YOUTUBE 4

B. Σύνδεση μέσω Facebook

Γιά σύνδεση μέσω Facebook, πιέστε τoν παρακάτω σύνδεσμο

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ FACEBOOK

Γ. Σύνδεση μέσω Τwitch

Γιά σύνδεση μέσω Τwitch, πιέστε τoν παρακάτω σύνδεσμο

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ TWITCH