Συνάντηση: Ἡράκλειο Σάββατο 16 Ὀκτωβρίου 2021 3:00 μ.μ.

1. Συνάντηση:  Ἡράκλειο Κρήτης Σάββατο 16 Ὀκτωβρίου 2021 3:00 μ.μ. 2.  Συνάντηση: Χανιά  Κυριακή  17  Ὀκτωβρίου  2021  10 π.μ. 3. Συνάντηση:  Ἡράκλειο Κρήτης Δευτέρα 18 Ὀκτωβρίου 4:00 μμ _______ 1.  Συνάντηση: Ἡράκλειο Σάββατο 16 Ὀκτωβρίου 2021 3:00 μ.μ. Συνάντηση...