Ἔκτακτη ἐκπομπή: Τετάρτη 20 Ὀκτωβρίου 2021 10:30 μ.μ

Ἔκτακτη ἐκπομπή: Τετάρτη 20 Ὀκτωβρίου 2021 10:30 μ.μ   Θέμα: Τί ἑτοιμάζουν γιά τήν ἀνθρωπότητα oἱ παγκοσμιοποιητές Ἑλληνική ἐπανεκκίνηση τῆς Δημοκρατίας Ἀλήθειες καί ψέμματα γιά τήν ἐπιχειρούμενη ἐπανεκκίνηση τῶν ἐχθρῶν τῆς Δημοκρατίας Ἡ Ἑλλάδα ἀδειάζει ἀπο Ἕλληνες...