Ἐκπομπή: Στόχος ἡ ἀποκατάσταση τῆς δημοκρατίας καί τῆς ἐλευθερίας. Κυριακή 31 Ὀκτωβρίου 2021 10:00 μμ.

Τό Ἑλληνικό Δίκτυο Δικαιοσύνης Ἐλευθερίας καί Στήριξης (ΕΛ.Δ.ΔΙ.Ε.Σ.) ἔκλεισε 6 μῆνες ζωῆς καί ἐνημερώνει τά μέλη του ἀνά τήν Ἑλλάδα ἀλλά καί τούς ἁπανταχοῦ Ἕλληνες πού συνδράμουν στό ἔργο του γιά τά πεπραγμένα των 6 μηνῶν.Τό ΕΛ.Δ.ΔΙ.Ε.Σ. εἶναι ἕνα πνευματικό...