Ἡ Εὐχή ὡς δρόμος πρός τήν ἀληθινή θεολογία ἤ θεογνωσία

Ἡ Εὐχή ὡς δρόμος πρός τήν ἀληθινή θεολογία ἤ θεογνωσία

Ὁ Θεός μέ τή θεία τοῦ πνοή, δηλαδή τό Ἅγιο Πνεῦμα, ἔδωσε ζωή στό ἄψυχο ἀνθρώπινο σῶμα τοῦ ἀνθρώπου. Τό ἴδιο ἐπαναλαμβάνεται πνευματικά καί τώρα. Ὅταν ἀφυπνισθεῖ ὁ ἄνθρωπος καί ἀντιληφθεῖ «πόθεν ἔρχεται καί ποῦ ὑπάγει», αἰσθάνεται, ὅτι μόνο μέ τή ζωοποιό χάρη τοῦ Ἁγίου...
Τετάρτη 24 Μαΐου – Ἐλεύθερο Ἑλληνικό Σχολεῖο(ΕΛ.Ε.Σ) – Ἀρχαία ἑλληνικὴ γλῶσσα

Τετάρτη 24 Μαΐου – Ἐλεύθερο Ἑλληνικό Σχολεῖο(ΕΛ.Ε.Σ) – Ἀρχαία ἑλληνικὴ γλῶσσα

Ἐλεύθερο Ἑλληνικό Σχολεῖο(ΕΛ.Ε.Σ) – Ἀρχαία ἑλληνικὴ γλῶσσα. ΕΛ.Ε.Σ Ἐλεύθερο Ἑλληνικό Σχολεῖο Θεμέλια στήν Ἀληθινή Ἐκπαίδευση Τετάρτη 24 Μαΐου 2023 8:00 – 9:15μ.μ. Σειρές μαθημάτων Διδακτικὴ ἑνότητα: Ἀρχαία ἑλληνικὴ γλῶσσα, δεύτερος κύκλος, μὲ τὴ φιλόλογο μοναχὴ...
Άγιος Ευμένιος Σαριδάκης – Κοίμηση αγίου στις 23 Μαΐου 1999

Άγιος Ευμένιος Σαριδάκης – Κοίμηση αγίου στις 23 Μαΐου 1999

Στις 23 Μαΐου του 1999 την Κυριακή των Αγίων 318 Θεοφόρων Πατέρων της εν Νικαία Α’ Οικουμενικής Συνόδου, στις 4:10 μ.μ. εκοιμήθη ο Άγιος Ευμένιος, σε ηλικία 68 ετών. Ας σημειωθεί ότι ο Άγιος Ευμένιος ανήκε στην Μητρόπολη Νικαίας και είναι άξιον θαυμασμού το ότι...