Ζωντανή μετάδοση από τα Ιωάννινα, Σάββατο, 13 Μαίου 2023, 6:00 μ.μ.-Πρέβεζα, Κυριακή, 14 Μαΐου 2023, 11:30 π.μ.-Κέρκυρα, Κυριακή, 14 Μαΐου 2023, 7:30 μ.μ.

Ζωντανή μετάδοση από τα Ιωάννινα, Σάββατο, 13 Μαίου 2023, 6:00 μ.μ.-Πρέβεζα, Κυριακή, 14 Μαΐου 2023, 11:30 π.μ.-Κέρκυρα, Κυριακή, 14 Μαΐου 2023, 7:30 μ.μ.

Ζωντανή μετάδοση από τα Ιωάννινα, Σάββατο, 13 Μαίου 2023,  6:00 μ.μ. Ζωντανή μετάδοση από την Πρέβεζα, Κυριακή, 14 Μαΐου 2023, 11:30 π.μ. Ζωντανή μετάδοση από την Κέρκυρα, Κυριακή, 14 Μαΐου 2023, 7:30 μ.μ.   __ Ἀκολουθοῦν οἱ σύνδεσμοι  1. ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕΣΩ Rumble...