Ξεκινάμε με την Ενότητα -Αλήθεια, ΕΝ.Α για την Ελλάδα που ονειρευόμαστε και όπως της αξίζει, Λάρισσα, Παρασκευή 12 Μαΐου 2023, 19:00

Ξεκινάμε με την Ενότητα -Αλήθεια, ΕΝ.Α για την Ελλάδα που ονειρευόμαστε και όπως της αξίζει, Λάρισσα, Παρασκευή 12 Μαΐου 2023, 19:00

Χατζηγιάννειο πνευματικό κέντρο του Δήμου Λαρισέων Ρούσβελτ 57  (κοντά στην τρίγωνη πλατεία) Λάρισσα,  Παρασκευή  12 Μαΐου 2023   19:00...
Μνήμη ἐγκαινίων τῆς Κωνσταντινουπόλεως (11 Μαΐου)

Μνήμη ἐγκαινίων τῆς Κωνσταντινουπόλεως (11 Μαΐου)

  τίς 11 Μαΐου τοῦ 330 μ.Χ. τελέσθηκαν τά ἐγκαίνια τῆς Κωνσταντινουπόλεως, τῆς πόλεως τῆς Θεοτόκου, μία πού κατά τό ἀρχαῖο ἔθος «τάς πόλεις μετά τήν κτίσιν καθαίρειν εἴθιστο». Ὁ ἑορτασμός τότε κράτησε ἐπί σαράντα ἡμέρες καί διασώθηκε μέχρι σήμερα στό Μηνολόγιο...