Καρδίτσα Πέμπτη, 17 Νοεμβρίου 2022, 7:00 μ.μ. Ἑλληνική καί Ὀρθόδοξη Παιδεία Ἡ ἀπάντηση τῆς ἱστορίας γιά την παροῦσα ἐθνική καί παγκόσμια κρίση τοῦ ἀνθρώπου καί τοῦ πολιτισμοῦ

Καρδίτσα Πέμπτη, 17 Νοεμβρίου 2022, 7:00 μ.μ. Ἑλληνική καί Ὀρθόδοξη Παιδεία Ἡ ἀπάντηση τῆς ἱστορίας γιά την παροῦσα ἐθνική καί παγκόσμια κρίση τοῦ ἀνθρώπου καί τοῦ πολιτισμοῦ

Καρδίτσα Πέμπτη, 17 Νοεμβρίου 2022, 7:00 μ.μ. Ὁ καθηγητής φυσικῆς καί Φιλοσοφίας Γεώργιος Παῦλος τοῦ ΔΠΘ προσεκλήθη ἀπό τόν πατέρα Μητροφάνη θά μιλήσει στό πνευματικό κέντρο τοῦ Ἱεροῦ ναοῦ τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς Μέ θέμα Ἑλληνική καί Ὀρθόδοξη ΠαιδείαἩ ἀπάντηση τῆς ἱστορίας...