Συνάντηση στήν Θεσσαλονίκη,  Σάββατο, 5 Νοεμβρίου 2022, 7:00 μ.μ.

Συνάντηση στήν Θεσσαλονίκη, Σάββατο, 5 Νοεμβρίου 2022, 7:00 μ.μ.

Συνάντηση στήν Θεσσαλονίκη  Σάββατο, 5 Νοεμβρίου 2022, 7:00 μ.μ. Θωμᾶ Χατζίκου 66, ἰσόγειo,  Μενεμένη, Θεσσαλονίκη κοντά στήν  Ἁγία Παρασκευή Καλοῦμε ὅλους τούς φίλους καί τά μέλη τοῦ Δικτύου Ἑλληνισμοῦ Θεσσαλονίκης  γιά ἐνημέρωση γιά τόν στρατηγικό σχεδιασμό τοῦ...
Ἐλεύθερο Ἑλληνικό Σχολεῖο(ΕΛ.Ε.Σ) – Ἀρχαία ἑλληνική γλῶσσα, δεύτερος κύκλος

Ἐλεύθερο Ἑλληνικό Σχολεῖο(ΕΛ.Ε.Σ) – Ἀρχαία ἑλληνική γλῶσσα, δεύτερος κύκλος

ΕΛ.Ε.Σ Ἐλεύθερο Ἑλληνικό Σχολεῖο Θεμέλια στήν Ἀληθινή Ἐκπαίδευση Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2022 8:00 – 9:00μ.μ. Σειρές μαθημάτων Διδακτική ἑνότητα: Ἀρχαία ἑλληνική γλῶσσα (εἰσαγωγή), δεύτερος κύκλος, μέ τή φιλόλογο μοναχή Εὐλογία Παναγιωτοπούλου. ἀπό τήν Τετάρτη 2...