Κοζάνη ἐργατικό κέντρο, Κυριακή 6 Νοεμβρίου 2022, 5:00 μ.μ.

Κοζάνη ἐργατικό κέντρο, Κυριακή 6 Νοεμβρίου 2022, 5:00 μ.μ.

Κοζάνη, Κυριακή 6 Νοεμβρίου 2022, 5:00 μ.μ. Ἐνημερώνουμε ὅλα τά μέλη τοῦ Δικτύου Ἑλληνισμοῦ σέ κεντρική καί δυτική Μακεδονία πώς τήν Κυριακή 6 Νοεμβρίου 2022, 5:00 μ.μ. ὁ Καθηγητής Γιῶργος Παῦλος θά δώσει ὁμιλία μέ θέμα: Ἑλληνική Παιδεία καί πολιτισμός στό ἐργατικό...