Ἱεραρχία τοῦ Χριστοῦ καί ἱεραρχία τοῦ Σατανᾶ  1η Ἰανουαρίου 2022

Ἱεραρχία τοῦ Χριστοῦ καί ἱεραρχία τοῦ Σατανᾶ 1η Ἰανουαρίου 2022

Ἱεραρχία τοῦ Χριστοῦ καί ἱεραρχία τοῦ Σατανᾶ   Γιῶργος Παῦλος Καθ. Φυσικῆς καί Φιλοσοφίας Δ.Π.Θ.    Εἶναι σαφές πλέον πώς ἡ ἀνθρωπότητα ὅλη διέρχεται τήν πλέον πρωτόγνωρη καί τήν πλέον ἐπικίνδυνη καί τήν πλέον θανατηφόρο κρίση τῆς ἱστορίας της. Γιά πρώτη φορά καί σέ...