Ἔκτακτη Συνάντηση: Πάτρα Μεσημέρι Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου ὥρα 2:30 μ.μ.

   ___________                                       ____________ ΕΛ.Ε.Σ Ἐλεύθερο Ἑλληνικό Σχολεῖο Θεμέλια στήν Ἀληθινή Ἐκπαίδευση Σειρές μαθημάτωνΔιδακτική ἑνότητα:                                                                                                       ...