ΕΛ.Ε.Σ Ἐλεύθερο Ἑλληνικό Σχολεῖο Θεμέλια στήν Ἀληθινή Ἐκπαίδευση

Ἔκτακτη Ἀνακοίνωση τοῦ Δικτύου Ἑλληνισμοῦ Ἀναβάλλεται ἡ συνάντηση- συζήτηση στά Μελίσια στήν Ἀθήνα πού εἶχε προγραμματιστεῖ γιά Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου 2021 λόγῳ τεχνικῶν προβλημάτων στόν χῶρο φιλοξενίας. Μέ νέα ἀνακοίνωση μᾶς θά ἐνημερώσουμε τήν νέα ἡμερομηνία συνάντηση...