Δεύτερη ἀνοικτή Πανελλήνια συνάντηση: Κυριακή  30 Ἰανουαρίου 2022, 8:00 μ.μ.

Δεύτερη ἀνοικτή Πανελλήνια συνάντηση: Κυριακή  30 Ἰανουαρίου 2022, 8:00 μ.μ.

Κυριακή  30 Ἰανουαρίου 2022   8:00 μ.μ. Δεύτερη ἀνοικτή Πανελλήνια συνάντηση γιά τήν πολιτική ἑνότητα καί τήν συνεργασία τῶν Ἑλλήνων προκειμένου νά ἐλευθερωθεῖ ἡ Ἑλλάδα καί ὁ Ἑλληνικός λαός Δεύτερη Ἀνοικτή διαδικτυακή συνάντηση γιά τό ἱδρυόμενοἘθνικό Συμβούλιο μέ τήν...
Ὑπερκομματικό Παγκόσμιο Ἐθνικό Συμβούλιο ΥΠ.Ε.Σ.

Ὑπερκομματικό Παγκόσμιο Ἐθνικό Συμβούλιο ΥΠ.Ε.Σ.

Γιά τήν ἐπανίδρυση τῆς Ρωμανίας καί τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας Εισαγωγή Τό σύγχρονο πρόβλημα τοῦ ἀνθρώπου, τῆς Ἑλλάδας καί τοῦ κόσμου, εἶναι πρωτίστως πρόβλημα πνευματικό καί ἀκολούθως πολιτικό καί πολιτειακό. Ἡ Ἑλλάδα ἔχει ἱστορικό χρέος καί εὐθύνη νά ἐξάγει τήν...
Μήνυμα πρός τίς Εἰσαγγελικές καί Δικαστικές Ἀρχές τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας

Μήνυμα πρός τίς Εἰσαγγελικές καί Δικαστικές Ἀρχές τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας

Γεώργιος Παῦλος Καθ. Φυσικῆς καί φιλοσοφίας Δ.Π.Θ. Φώτα 2022 Ἀξιότιμοι (ἀκόμη;) κύριοι Δικαστές καί Εἰσαγγελεῖς τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας ἡ δημόσια εὐθύνη σας γιά τό ἰατρογενές ἔγκλημα πού συμβαίνει σήμερα παγκόσμια ἀλλά καί στήν Ἑλλάδα εἶναι σαφῶς τεράστια. Ὡς...
Μήνυμα πρός τήν Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Μήνυμα πρός τήν Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Γεώργιος Παῦλος Καθ. Φυσικῆς και φιλοσοφίας Δ.Π.Θ. Πρωτοχρονιά 2022 Σεβαστοί (ἀκόμη) ἱεράρχες τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, στήν Σοβιετική περίοδο εἴχαμε τήν κρατική καί ὑποταγμένη στόν κόσμο ἐκκλησία καί τήν ἐκκλησία τῶν μαρτύρων καί τῶν κατακομβῶν. Τό ἴδιο θά...
Εθνικό Συμβούλιο Πολιτικής Ενότητας

Εθνικό Συμβούλιο Πολιτικής Ενότητας

Εθνικό Συμβούλιο Πολιτικής Ενότητας του Ελληνισμού και Πολιτικής Αντίστασης για να σωθεί η Ελλάδα ο Κόσμος και ο Πολιτισμός. Το Δίκτυο Ελληνισμού καλεί όλους τους Έλληνες να υπογράψουν εδώ και να εργαστούν με όλες τις δυνάμεις των για την Ανασύσταση της Ελληνικής...