Συνάντηση Kαλαμάτα: Κυριακή 28 Νοεμβρίου 6:00 μ.μ.

    ________   Τό Ἑλληνικό Δίκτυο Δικαιοσύνης Ἐλευθερίας καί Στήριξης (ΕΛ.Δ.ΔΙ.Ε.Σ.) ἔκλεισε 6 μῆνες ζωῆς καί ἐνημερώνει τά μέλη του ἀνά τήν Ἑλλάδα ἀλλά καί τούς ἁπανταχοῦ Ἕλληνες πού συνδράμουν στό ἔργο του γιά τά πεπραγμένα των 6 μηνῶν.Τό ΕΛ.Δ.ΔΙ.Ε.Σ. εἶναι ἕνα...