20 μῆνες συμβιώνουμε μέ ἕνα “τέρας”. Ψυχολογικές ἐπιπτώσεις στήν κοινωνία καί στό πρόσωπο. Παρασκευῆ 19 Νοεμβρίου 2021 10:00 μ.μ.

Ἐκπομπή τῆς Παρασκευῆς 19 Νοεμβρίου 2021 10:00 μ.μ. 20 μῆνες συμβιώνουμε μέ ἕνα “τέρας”. Ψυχολογικές ἐπιπτώσεις στήν κοινωνία καί στό πρόσωπο. Ἡ διαταραχή τοῦ ψυχισμοῦ κοινωνίας καί προσώπου στήν Ἑλλάδα καί στήν Εὐρώπη! Ἡ προσέγγιση μέσα ἀπό τά μάτια...