Ἐκπομπή: Κυριακή 21 Νοεμβρίου 2021 10:00 μ.μ. Πού βρισκόμαστε καί τί κάνουμε Ἡ δικτατορία διαρκῶς ἐνδυναμώνεται

Ἐκπομπή: Κυριακή 21 Νοεμβρίου 2021 10:00 μ.μ.    Θέμα: Πού βρισκόμαστε καί τί κάνουμε. Ἡ δικτατορία διαρκῶς ἐνδυναμώνεται. Ἄρα πλησιάζει τό τέλος της. Ποιά λάθη δέν πρέπει νά ξανασυμβοῦν. ________ Τό Ἑλληνικό Δίκτυο Δικαιοσύνης Ἐλευθερίας καί Στήριξης (ΕΛ.Δ.ΔΙ.Ε.Σ.)...