Δεύτερη ἐπίσκεψη στήν Πάτρα Παρασκευή 19 Νοεμβρίου 2021 3:30 μ.μ.

Δεύτερη ἐπίσκεψη στήν Πάτρα Παρασκευή 19 Νοεμβρίου 2021 3:30 μ.μ. Μετά ἀπό νέο αἴτημα πολλῶν μελῶν τοῦ Δ.Ε. στήν Πάτρα Τό Δίκτυο Ἑλληνισμοῦ σᾶς προσκαλεῖ ἐκ νέου σέ συνάντηση καί συζήτηση στήν ἱστορική πόλη Πάτρα, Πελλοπόνησος μέ τόν Γεώργιο Παῦλο καθ. Φυσικῆς καί...