Ἔκτακτη ἐνημερωτική ἐκπομπή τοῦ Δικτύου Ἑλληνισμοῦ για κρίσιμα θέματα τῆς ἐπικαιρότητας

Ἔκτακτη ἐνημερωτική ἐκπομπή τοῦ Δικτύου Ἑλληνισμοῦ για κρίσιμα θέματα τῆς ἐπικαιρότητας   Τρίτη 20 Ιουλίου 2021  10:00 -11:00 μ.μ.   Μετά τήν δημόσια ἐκπομπή, θά ἀκολουθήσει κλειστή συζήτηση μέ τήν ὀμάδα ἐθελοντῶν τοῦ Δικτύου Ἑλληνισμοῦ A. Σύνδεση μέσω YouTube 2...