Ἐκπαιδευτικοί στίς ἐπάλξεις, Ἕνα ἐπικαιροποιημένο τηλεσχολεῖο

Ἐκπαιδευτικοί στίς ἐπάλξεις   Παρασκευή 16 Ἰουλίου 2021 10:00 μ.μ.   Τό Δίκτυο Ἑλληνισμοῦ καλεῖ ὅλους τούς ἐκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας καί   τριτοβάθμιας Ἐκπαιδευσης κ.λ.π. ἀλλά καί κάθε ἐνδιαφερόμενοἝλληνα.   Ἡ θεματολογία ἀφορᾶ:...