Ἐκπαιδευτικοί στίς ἐπάλξεις

 

Παρασκευή 16 Ἰουλίου 2021 10:00 μ.μ.

 

Τό Δίκτυο Ἑλληνισμοῦ καλεῖ ὅλους τούς ἐκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας καί

 

τριτοβάθμιας Ἐκπαιδευσης κ.λ.π. ἀλλά καί κάθε ἐνδιαφερόμενοἝλληνα.

 

Ἡ θεματολογία ἀφορᾶ:

 

-Ενημέρωση για τρέχοντα θέματα

 

-Πορεία καί τεκταινόμενα ἔως τώρα

 

-Ὀργάνωση  καί  δράσεις

________

Παρακαλοῦμε, διαδῶστε καί κοινοποιεῖστε

________

A. Σύνδεση μέσω YouTube 4

Γιά σύνδεση μέσω YouTube, πιέστε τoν παρακάτω σύνδεσμο

ΝΕΟ ΚΑΝΑΛΙ YOUTUBE 4

B. Σύνδεση μέσω Facebook

Γιά σύνδεση μέσω Facebook, πιέστε τoν παρακάτω σύνδεσμο

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ FACEBOOK

Γ. Σύνδεση μέσω Τwitch

Γιά σύνδεση μέσω Τwitch, πιέστε τoν παρακάτω σύνδεσμο

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ TWITCH