Ἡ Ὀρθοδοξία καί ἡ κρίση τοῦ κόσμου σήμερα.  

Πρόσκληση   Τό Δίκτυο Ἑλληνισμοῦ   Κυριακή 18 Ἰουλίου 2021, 10:00 π.μ.   διοργανώνει ὀμιλία μέ θέμα:   Ἡ Ὀρθοδοξία καί ἡ κρίση τοῦ κόσμου σήμερα.     Ὀμιλητής κ. Γεώργιος Παῦλος, καθηγητής Φυσικῆς καί Φιλοσοφίας  Δ.Π. Θράκης.   Ἡ ὀμιλία...