Ἔκτακτη ἐνημερωτική ἐκπομπή τοῦ Δικτύου Ἑλληνισμοῦ για κρίσιμα θέματα τῆς ἐπικαιρότητας

 

Τρίτη 20 Ιουλίου 2021  10:00 -11:00 μ.μ.

 

Μετά τήν δημόσια ἐκπομπή, θά ἀκολουθήσει κλειστή συζήτηση μέ τήν ὀμάδα ἐθελοντῶν τοῦ

Δικτύου Ἑλληνισμοῦ

A. Σύνδεση μέσω YouTube 2

Γιά σύνδεση μέσω YouTube, πιέστε τoν παρακάτω σύνδεσμο

ΝΕΟ ΚΑΝΑΛΙ YOUTUBE 2

B. Σύνδεση μέσω Facebook

Γιά σύνδεση μέσω Facebook, πιέστε τoν παρακάτω σύνδεσμο

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ FACEBOOK

Δ. Σύνδεση μέσω Τwitch

Γιά σύνδεση μέσω Τwitch, πιέστε τoν παρακάτω σύνδεσμο

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ TWITCH