Τι πρέπει να γίνει για να σωθεί η Ελλάδα ο Ελληνικός λαός ο Ελληνικός πολιτισμός αλλά και η ανθρωπότητα;

 Ἔκτακτη ἐκπομπή τοῦ Δικτύου Ἑλληνισμοῦ μέ θέμα   Τί πρέπει νά γίνει γιά νά σωθεῖ ἡ Ἑλλάδα, ὁ Ἑλληνικός λαός   ὁ Ἑλληνικός πολιτισμός ἀλλά καί ὅλη ἡ  ἀνθρωπότητα;   Τετάρτη 30 Ἰουνίου 2021, 10:00 μ.μ.   ______________ Παρακαλοῦμε, διαδῶστε καί...