Ιατρική, πολιτική, Εκκλησία και ελευθερία των λαών και των ανθρώπων

Απόψε, Παρασκευή 4 Ιουνίου 2021  10:00 μ.μ.   Το Δίκτυο Ελληνισμού καλεί όλους τους ευαίσθητους Έλληνες στην   Κρίσιμη διαδικτυακή συζήτηση   Με θέμα: Ιατρική, πολιτική, Εκκλησία και ελευθερία των λαών και των ανθρώπων.   A. Σύνδεση μέσω YouTube...