Δημόσια συζήτηση μέ θέμα: Μετά τά ἐμβόλια τί ἄλλο;

A. Σύνδεση μέσω YouTube2 Γιά σύνδεση μέσω YouTube, πιέστε τoν παρακάτω σύνδεσμο ΝΕΟ ΚΑΝΑΛΙ YOUTUBE 2 B. Σύνδεση μέσω Facebook Γιά σύνδεση μέσω Facebook, πιέστε τoν παρακάτω σύνδεσμο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ FACEBOOK Γ. Σύνδεση μέσω Ζοοm Προϋπόθεση συμμετοχής, μόνο με ανοικτές...