Ο κορωνοϊός ήρθε για να μείνει, όπως λένε πολλοί σήμερα. Ή, ακόμη χειρότερα, τον έφτιαξαν και τον...