Οδηγίες για την κατάθεση ομαδικής Αγωγής Αποζημίωσης για το πρόστιμο των 100 €

Απρ 20, 2022 | Θέματα, Πανδημία

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΚΑΤΑΘΕΣΗ  ΟΜΑΔΙΚΗΣ  ΑΓΩΓΗΣ  ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ  ΜΕΣΩ  ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ  ΣΤΟ  ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ  ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ.

 

Αγαπητοί Συνέλληνες, αγαπητά μέλη και φίλοι του Δικτύου Ελληνισμού και της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με το όνομα, Ελληνικό Δίκτυο Δικαιοσύνης Ελευθερίας και Στήριξης (ΕΛ.Δ.ΔΙ.Ε.Σ.).

 

Οι νομικοί του Δικτύου Ελληνισμού και της Η ΕΛ.Δ.ΔΙ.Ε.Σ. έχουν συντάξει μία Αγωγή (αποζημίωσης), η οποία θα κατατεθεί ομαδικά στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, με την οποία αιτείται ως Ηθική Βλάβη (εξ αιτίας της προσβολής τής προσωπικότητάς) το ποσό των 35.000 € για την θέσπιση του ν. 4865/2021 και την δι’ αυτού επιβολή προστίμου 100 € μηνιαίως στους ανεμβολίαστους, των 60 ετών και άνω, με εναγόμενους τον Έλληνα Πρωθυπουργό και Πρόεδρο της Κυβερνήσεως, και τους εις την αγωγή αυτή κατονομαζόμενους Υπουργούς, Αναπληρωτές Υπουργούς και Υφυπουργούς. (Σας αποστέλλεται αντίγραφο της Αγωγής).

Δικαίωμα συμμετοχής στην παραπάνω αγωγή έχουν οι ανεμβολίαστοι, των 60 ετών και άνω, στου οποίους έχει υποβληθεί πρόστιμο 50 € ή παραπάνω.

 

Καλείσθε όσοι επιθυμείτε να συμμετάσχετε, στην παραπάνω αγωγή να ενεργήσετε όπως παρακάτω :

 1. Να διαβάσετε την Αγωγή καθώς και τα άλλα έγγραφα που σας αποστέλλονται.
 2. Αφού διαβάσετε την Αγωγή και τα άλλα έγγραφα που την συνοδεύουν, απαιτείται να συντάξετε,υπογράψετε και αποστείλετε (είτε με φυσική παρουσία ή ηλεκτρονικά) θεωρημένη εξουσιοδότηση προς τον Δικηγόρο που θα την καταθέσει (σύμφωνα με τα υποδείγματα και τις οδηγίες που ακολουθούν).

 

 1. Σας αποστέλλουμε συνημμένα:

Την Αγωγή (αποζημίωσης), που έχει συνταχθεί.

Το κείμενο της Αγωγής (αποζημίωσης), είναι αναρτημένο και στην ιστοσελίδα μας: https://www.diktyoellinismou.gr/odigies-agogis-100/

 

Η Αγωγή (αποζημίωσης), η οποία θα κατατεθεί ομαδικά στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, θα συμπληρωθεί από τον Δικηγόρο, με τα ονόματα και τα στοιχεία που απαιτούνται όλων όσων θα έχουν κάνει εξουσιοδότηση, όπως περιγράφεται παρακάτω και θα υπογραφεί μόνο από αυτόν.

 

 1. Εξουσιοδότηση.

          Απαιτείται να εξουσιοδοτήσετε έναν από δικηγόρους του Δικτύου Ελληνισμού/ΕΛ.Δ.ΔΙ.Ε.Σ. για να ενεργήσει για τα περαιτέρω (κατάθεση Αγωγής,  κλπ.).

 

Σας  επισυνάπτονται τα πλήρη στοιχεία των  Δικηγόρων.

 

Η εξουσιοδότηση αυτή, προς τον Δικηγόρο είναι δυνατόν να γίνει με έναν από τους τρεις παρακάτω τρόπους:

α.        Με θεώρηση από το ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα του γνησίου της υπογραφής. Επισυνάπτεται υπόδειγμα Εξουσιοδότησης με τα πραγματικά στοιχεία 2 Δικηγόρων της Αθήνας, όπου έχετε την δυνατότητα να προσθέσετε και άλλον δικηγόρο που συνεργάζεται με το Δίκτυο Ελληνισμού, που είναι στην περιοχή κατοικίας σας.

Απαιτείται να αναγραφούν όλα τα στοιχεία σας στην αρχή της Εξουσιοδότησης με τα κιτρινισμένα γράμματα.

 

β.         Με επίσκεψη και υπογραφή στο γραφείο της Δικηγόρου.

Αν επιθυμείτε, μπορείτε να κάνετε εξ ολοκλήρου την Εξουσιοδότηση στο γραφείο του Δικηγόρου ή να προσκομίσετε τυπωμένη την Εξουσιοδότησή σας με τα στοιχεία σας, και την οποία αφού θεωρήσει ο Δικηγόρος την παραδίδετε σε αυτόν.

 

γ.         Ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr.

Συνιστάται η έκδοση να γίνει ηλεκτρονικά καθόσον είναι έγκυρη, εκδίδεται γρήγορα από το σπίτι, δεν απαιτείται άλλη θεώρηση και αποστέλλεται ηλεκτρονικά (με email) στον  Δικηγόρο. Μπορείτε να την πραγματοποιήσετε ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-exousiodoteses

Για όσους υποβάλουν την Εξουσιοδότηση ηλεκτρονικά, το περιεχόμενο της αγωγής (όχι όλη αλλά το κείμενο που σας έχει γραφεί στο τέλος των υποδειγμάτων των εξουσιοδοτήσεων) θα αναγραφεί ολόκληρο στο χώρο που αναγράφει (ζητά) τον λόγο για τον οποίο εξουσιοδοτούμε το Δικηγόρο.

 

δ.         Επισυνάπτονται υποδείγματα :

1).       Της Φόρμας της Ατομικής Εξουσιοδότησης που θα συμπληρώσετε  Ηλεκτρονικά μέσω του gov.grΗ φόρμα περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερομένου, του Δικηγόρου και το κείμενο που απαιτείται να γραφεί ως αιτιολογία εξουσιοδότησης του Δικηγόρου (αντί όλου του κειμένου της Αγωγής).

 

2).       Της Ατομικής Εξουσιοδότησης όπως τελικά θα εκδοθεί από το σύστημα  ηλεκτρονικά, δια μέσου ” Εξουσιοδότηση – GOV.GR” και το οποίο πρέπει να υποβληθεί στον Δικηγόρο και είναι σε εμφάνιση. όμοια με την κλασική  Εξουσιοδότηση, με το Εθνόσημο και το μπαρκόουτ.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ :  Για την έκδοση της Εξουσιοδότησης, ηλεκτρονικά μέσω του gov.grαπαιτείται να έχετε μαζί σας το κινητό τηλέφωνο που έχετε δηλωμένο στην Εφορία ή στην Τράπεζά σας, ανάλογα με το τί θα χρησιμοποιήσετε κατά την διαδικασία της έκδοσης της Εξουσιοδότησης, καθόσον, για την ασφάλεια της όλης διαδικασίας, το σύστημα θα σας αποστείλει κωδικούς, τόσον στην αρχή όσο και στο τέλος, στο δηλωμένο τηλέφωνο, τους οποίους απαιτείται να τους καταχωρήσετε στην θέση που θα σας ζητά. Για τυχόν βοήθεια καλέστε στα τηλέφωνα : 6945431270 ( Χαντζής Δημήτριος )  &  6972302626 ( Νταντινάκη Ειρήνη ).

 

Οι εξουσιοδοτήσεις απαιτείται να έχουν αποσταλεί στον Δικηγόρο μέχρι την 30η  Απριλίου  2022 για να μπείτε στην πρώτη ομάδα. Κάθε 15 μέρες θα κατατίθενται οι επόμενες ομαδικές αγωγές.

 

Το κόστος της αγωγής είναι 50 € και το ποσό αυτό θα πρέπει να κατατεθεί ταυτόχρονα με την αποστολή της εξουσιοδότησης στον Δικηγόρο, στους τραπεζικούς λογαριασμούς της ΕΛ.Δ.ΔΙ.Ε.Σ.  ( Eurobank IBANGR70 0260 2520 0001 3020 1035 142  και  Πειραιώς :  IBANGR83 0171 2150 0062 1516 0816 706.  ΔικαιούχοςΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ.) https://www.diktyoellinismou .gr/elldies/), με την αναγραφή του ονοματεπωνύμου και την ένδειξη, ότι είναι για την αγωγή των 60 ετών και άνω.  Η ΕΛ.Δ.ΔΙ.Ε.Σ θα καλύψει τα έξοδα που θα απαιτηθούν για τη συνέχεια.

 

Μετά την κατάθεση της Αγωγής, θα ψηφιοποιηθεί το επικυρωμένο αντίγραφό της και θα σας αποσταλεί στα email όσων έχουν συμμετάσχει στην Αγωγή.

 

Οι παρούσες Οδηγίες  για  την  Κατάθεση  Ομαδικής Αγωγής  Αποζημίωσης μέσω  Δικηγόρου, η Αγωγή (αποζημίωσης), που έχει συνταχθεί καθώς και τα υποδείγματα των τύπων Εξουσιοδοτήσεων είναι αναρτημένα και στην ιστοσελίδα μας: https://www.diktyoellinismou.gr/odigies-agogis-100/.

 

Για οποιαδήποτε απορία σας μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά πέραν των προαναφερόμενων τηλεφώνων και με τα τηλέφωνα των δικηγόρων, το Δίκτυο Ελληνισμού, ή με email με την ΕΛΔΔΙΕΣ, eddes@diktyoellinismou.gr.

 

Όσοι φίλοι και μέλη λάβετε αυτό το μήνυμα και δεν ανήκετε στην κατηγορία των ανεμβολιάστων, των 60 ετών και άνω, προωθήστε το και ενημερώστε γνωστούς σας και φίλους σας, που ανήκουν στην κατηγορία αυτή και τους έχει υποβληθεί πρόστιμο.

 

Προσοχή.  Η επιτυχία και το αίσιο πέρας της αγωγής εξαρτάται από το μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων.

Η συμμετοχή χιλιάδων θα ταρακουνήσει το σύστημα και η δικαιοσύνη θα την αντιμετωπίσει την αγωγή με την δέουσα σοβαρότητα.

 

Όποιος δεν επιθυμεί να λαμβάνει ενημερώσεις και μηνύματα από το Δίκτυο Ελληνισμού και την ΕΛ.Δ.ΔΙ.Ε.Σ. ας αποστείλει μήνυμα με την φράση « δεν επιθυμώ » στα emails που αναγράφονται παραπάνω.

 

 

 

Εκ της ΔΕ/ΕΛ.Δ.ΔΙ.Ε.Σ.

Μπλιούμης  Βάιος

 

Ανακοινώσεις

Ἕνας κόσμος γεμάτος ἐκπλήξεις. Πέμπτη, 19 Μαΐου 2022, 10:00 μ.μ.

Ἕνας κόσμος γεμάτος ἐκπλήξεις  Ἐκπομπή: Πέμπτη, 19 Μαΐου 2022, 10:00 μ.μ. Ὁ Ἄγγελος Καραγεῶργος, ὁ ἐρευνητής τῆς πληροφορίας, συζητάει μέ τον Βάϊο...

193 κράτη μέλη τοῦ ΟΗΕ παραδίδουν ὁριστικά τήν Κυριαρχία τους στόν Π.Ο.Υ‼️ Τρίτη 17 Μαΐου 2022 10:00 μ.μ.

193 κράτη μέλη τοῦ ΟΗΕ παραδίδουν ὁριστικά τήν Κυριαρχία τους στόν Π.Ο.Υ‼️ Ἐκπομπή: Τρίτη 17 Μαΐου 2022 10:00 μ.μ. Ἀπόψεις ἰδέες προτάσεις,. Ἀνοικτή...

Τό ἐπεῖγον τῆς πολιτικῆς ἑνότητας ὅλων τῶν Ἑλλήνων. Τί ἐπιδιώκει τό Δίκτυο Ἑλληνισμοῦ; Κυριακή, 15 Μαΐου 2022, 9:30 μ.μ.

Τό ἐπεῖγον τῆς πολιτικῆς ἑνότητας ὅλων τῶν Ἑλλήνων. Τί ἐπιδιώκει τό Δίκτυο Ἑλληνισμοῦ; Ἐκπομπή:  Κυριακή, 15 Μαΐου 2022, 9:30 μ.μ. Δημόσια ἀνοικτή...

Ἡ φαρμακευτική βιομηχανία στήν ὑπηρεσία τοῦ ἀνθρώπου στό πέρασμα τῶν χρόνων. Τρίτη 10  Μαΐου 2022  10:00 μ.μ.

Ἔκτακτη ἐκπομπή: Τρίτη 10  Μαΐου 2022  10:00 μ.μ. Ἡ φαρμακευτική βιομηχανία στήν ὑπηρεσία τοῦ ἀνθρώπου στό πέρασμα τῶν χρόνων.Ἡ σχέση τῆς ἰατρικῆς...

Ἡ ἰατρική ἐπιστήμη στήν ὑπηρεσία τοῦ ἀνθρώπου εἰς τό διηνεκές. Παρασκευή, 6 Μαΐου 2022, 10:00 μ.μ.

Ἐκπομπή: Ἡ ἰατρική ἐπιστήμη στήν ὑπηρεσία τοῦ ἀνθρώπου εἰς τό διηνεκές. Παρασκευή, 6 Μαΐου 2022, 10:00 μ.μ. Πῶς ἀντιμετωπίζεται κάθε φορά τό...

Ζωντανή δημόσια καί ἀνοικτή παρουσίαση, τῆς πρότασης τοῦ Ὑπερκομματικοῦ Παγκόσμιου Ἑλληνικοῦ Συμβουλίου (ΥΠ.Π.Ε.Σ), Ἀθήνα: Σάββατο, 7 Μαΐου 2022,  6:00 μ.μ.

Ἀθήνα: Σάββατο, 7 Μαΐου 2022,  6:00 μ.μ. Ἀθήνα, Φάληρο, Ἀμφιθέας 61 Πρῶτος Ὀροφος πάνω ἀπό τό συνεργεῖο τῆς Seat, αἴθουσα ἐκδηλώσεων Ζωντανή δημόσια...

3η Ἐκπομπή: Ὑπάρχει τραπεζική ἀπάτη στήν Ἑλλάδα; Ὑπάρχει λύση γιά τούς δανειολῆπτες: Πέμπτη, 28 Ἀπριλίου 2022, 9:00 μ.μ.

3η ἐκπομπή: Ὑπάρχει τραπεζική ἀπάτη στήν Ἑλλάδα; Ὑπάρχει λύση γιά τούς δανειολῆπτες; Πέμπτη, 28 Ἀπριλίου 2022, 9:00 μ.μ. Ἡ τραπεζική ἀπάτη στήν...

Ζωντανή μετάδοση: Ἱερά Μονή Ἀρκαδίου Κρήτης, Κυριακή, 17 Ἀπριλίου 2022,  11:30 π.μ.

Ζωντανή μετάδοση: Ἱερά Μονή Ἀρκαδίου ΚρήτηςΚυριακή,  17 Ἀπριλίου 2022,  11:30 π.μ. Ἱστορική συνάντηση προσκύνημα στήν Ἱερά Μονή Ἀρκαδίου καί...

Ἀγωγή ἀποζημίωσης γιά τό πρόστιμο, τῶν ἄνω τῶν 60 ἐτῶν, Πέμπτη, 14 Ἀπριλίου 2022, 10:00 μ.μ.

Πέμπτη 14 Ἀπριλίου 2022 10:00 μ.μ.Ἔκτακτη ἐκπομπή ἀφιερωμένη στήν ἀγωγή ἀποζημίωσης γιά τό πρόστιμο τῶν ἄνω τῶν 60 ἐτῶν.Ἡ πολιτική ἐξουσία δέν...

Ἔκτακτη  ἐκπομπή: ἀφιερωμένη στούς ὑγειονομικούς ἀπεργούς πείνας πού βρίσκονται ἔξω ἀπό τήν εἴσοδο τοῦ ὑπουργείου ὑγείας καί μένουν ἀπαρατήρητοι ἀπό τήν ἡγεσία του.

Ἔκτακτη  ἐκπομπή: Τρίτη 12  Ἀπριλίου 2022  9:30 μ.μ. Ἐκπομπή ἀφιερωμένη στούς ὑγειονομικούς ἀπεργούς πείνας πού βρίσκονται ἔξω ἀπό τήν εἴσοδο τοῦ...

Πολιτειολογία

ΚΑΛΕΣΜΑ ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΥΠ.Ε.Σ. 27 Μαρτίου 2022 Λάρισα

Γ Υπερκομματικό Παγκόσμιο  Ελληνικό Συμβούλιο «ΥΠ.Π.Ε.Σ.» ΚΑΛΕΣΜΑ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ Η Συντονιστική Επιτροπή για τη συγκρότηση του ΥΠ.Π.Ε.Σ....

Ὑπερκομματικό Παγκόσμιο Ἐθνικό Συμβούλιο ΥΠ.Ε.Σ.

Γιά τήν ἐπανίδρυση τῆς Ρωμανίας καί τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας Εισαγωγή Τό σύγχρονο πρόβλημα τοῦ ἀνθρώπου, τῆς Ἑλλάδας καί τοῦ κόσμου, εἶναι...

Πανδημία

Ἕνας κόσμος γεμάτος ἐκπλήξεις. Πέμπτη, 19 Μαΐου 2022, 10:00 μ.μ.

Ἕνας κόσμος γεμάτος ἐκπλήξεις  Ἐκπομπή: Πέμπτη, 19 Μαΐου 2022, 10:00 μ.μ. Ὁ Ἄγγελος Καραγεῶργος, ὁ ἐρευνητής τῆς πληροφορίας, συζητάει μέ τον Βάϊο...

193 κράτη μέλη τοῦ ΟΗΕ παραδίδουν ὁριστικά τήν Κυριαρχία τους στόν Π.Ο.Υ‼️ Τρίτη 17 Μαΐου 2022 10:00 μ.μ.

193 κράτη μέλη τοῦ ΟΗΕ παραδίδουν ὁριστικά τήν Κυριαρχία τους στόν Π.Ο.Υ‼️ Ἐκπομπή: Τρίτη 17 Μαΐου 2022 10:00 μ.μ. Ἀπόψεις ἰδέες προτάσεις,. Ἀνοικτή...

Τό ἐπεῖγον τῆς πολιτικῆς ἑνότητας ὅλων τῶν Ἑλλήνων. Τί ἐπιδιώκει τό Δίκτυο Ἑλληνισμοῦ; Κυριακή, 15 Μαΐου 2022, 9:30 μ.μ.

Τό ἐπεῖγον τῆς πολιτικῆς ἑνότητας ὅλων τῶν Ἑλλήνων. Τί ἐπιδιώκει τό Δίκτυο Ἑλληνισμοῦ; Ἐκπομπή:  Κυριακή, 15 Μαΐου 2022, 9:30 μ.μ. Δημόσια ἀνοικτή...

Ἡ φαρμακευτική βιομηχανία στήν ὑπηρεσία τοῦ ἀνθρώπου στό πέρασμα τῶν χρόνων. Τρίτη 10  Μαΐου 2022  10:00 μ.μ.

Ἔκτακτη ἐκπομπή: Τρίτη 10  Μαΐου 2022  10:00 μ.μ. Ἡ φαρμακευτική βιομηχανία στήν ὑπηρεσία τοῦ ἀνθρώπου στό πέρασμα τῶν χρόνων.Ἡ σχέση τῆς ἰατρικῆς...

Ἡ ἰατρική ἐπιστήμη στήν ὑπηρεσία τοῦ ἀνθρώπου εἰς τό διηνεκές. Παρασκευή, 6 Μαΐου 2022, 10:00 μ.μ.

Ἐκπομπή: Ἡ ἰατρική ἐπιστήμη στήν ὑπηρεσία τοῦ ἀνθρώπου εἰς τό διηνεκές. Παρασκευή, 6 Μαΐου 2022, 10:00 μ.μ. Πῶς ἀντιμετωπίζεται κάθε φορά τό...

Ζωντανή δημόσια καί ἀνοικτή παρουσίαση, τῆς πρότασης τοῦ Ὑπερκομματικοῦ Παγκόσμιου Ἑλληνικοῦ Συμβουλίου (ΥΠ.Π.Ε.Σ), Ἀθήνα: Σάββατο, 7 Μαΐου 2022,  6:00 μ.μ.

Ἀθήνα: Σάββατο, 7 Μαΐου 2022,  6:00 μ.μ. Ἀθήνα, Φάληρο, Ἀμφιθέας 61 Πρῶτος Ὀροφος πάνω ἀπό τό συνεργεῖο τῆς Seat, αἴθουσα ἐκδηλώσεων Ζωντανή δημόσια...

3η Ἐκπομπή: Ὑπάρχει τραπεζική ἀπάτη στήν Ἑλλάδα; Ὑπάρχει λύση γιά τούς δανειολῆπτες: Πέμπτη, 28 Ἀπριλίου 2022, 9:00 μ.μ.

3η ἐκπομπή: Ὑπάρχει τραπεζική ἀπάτη στήν Ἑλλάδα; Ὑπάρχει λύση γιά τούς δανειολῆπτες; Πέμπτη, 28 Ἀπριλίου 2022, 9:00 μ.μ. Ἡ τραπεζική ἀπάτη στήν...

Ζωντανή μετάδοση: Ἱερά Μονή Ἀρκαδίου Κρήτης, Κυριακή, 17 Ἀπριλίου 2022,  11:30 π.μ.

Ζωντανή μετάδοση: Ἱερά Μονή Ἀρκαδίου ΚρήτηςΚυριακή,  17 Ἀπριλίου 2022,  11:30 π.μ. Ἱστορική συνάντηση προσκύνημα στήν Ἱερά Μονή Ἀρκαδίου καί...

Ἀγωγή ἀποζημίωσης γιά τό πρόστιμο, τῶν ἄνω τῶν 60 ἐτῶν, Πέμπτη, 14 Ἀπριλίου 2022, 10:00 μ.μ.

Πέμπτη 14 Ἀπριλίου 2022 10:00 μ.μ.Ἔκτακτη ἐκπομπή ἀφιερωμένη στήν ἀγωγή ἀποζημίωσης γιά τό πρόστιμο τῶν ἄνω τῶν 60 ἐτῶν.Ἡ πολιτική ἐξουσία δέν...

1 Comment

 1. ΜΟΡΦΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

  ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΣΑΣ, ΝΑ ΔΙΑΣΩΘΕΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ !!!
  ΚΑΙ ΝΑ ΣΩΘΟΥΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ Η ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ.

  Reply

Submit a Comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Τελευταία Άρθρα