Συνάντηση καί Συμμετοχή τῶν μελῶν τοῦ ΔΕ στό Συλλαλητήριο τῆς Θεσσαλονίκης. Κυριακή 3 Σεπτέμβρη 2023, 6:00 μ.μ.

Συνάντηση καί Συμμετοχή τῶν μελῶν τοῦ ΔΕ στό Συλλαλητήριο τῆς Θεσσαλονίκης. Κυριακή 3 Σεπτέμβρη 2023, 6:00 μ.μ.

Συνάντηση καί Συμμετοχή τῶν μελῶν τοῦ ΔΕ στό Συλλαλητήριο τῆς Θεσσαλονίκης. Κυριακή 3 Σεπτέμβρη 2023, 6:00 μ.μ. Ζωντανή μετάδοση ἀπό τό συλλαλητήριο στά κανάλια τοῦ ΔΕ Καλοῦμε ὅλα τα μελη τοῦ ΔΕ πού δύνανται νά συμμετάσχουν στό Συλλαλητήριο τῆς ΘεσσαλονίκηςἘναντίον...