1 Σεπτεμβρίου 2021: ἡμέρα μνήμης, ποὺ σηματοδοτεῖ τὴν ἔναρξη τοῦ ἀγῶνα ὑγειονομικῆς ἀντίστασης τῶν Ἑλλήνων, 1 Σεπτέμβριου 2023, 8:00 μ.μ.

1 Σεπτεμβρίου 2021: ἡμέρα μνήμης, ποὺ σηματοδοτεῖ τὴν ἔναρξη τοῦ ἀγῶνα ὑγειονομικῆς ἀντίστασης τῶν Ἑλλήνων, 1 Σεπτέμβριου 2023, 8:00 μ.μ.

1 Σεπτεμβρίου 2021: ἡμέρα μνήμης, ποὺ σηματοδοτεῖ τὴν ἔναρξη τοῦ ἀγῶνα ὑγειονομικῆς ἀντίστασης τῶν Ἑλλήνων Ἀγαπητοὶ φίλοι καὶ συνάδελφοι Σᾶς καλοῦμε ἀπόψε σὲ μιὰ ἱστορικὴ συνάντηση μνήμης καὶ ἀντίστασης Ἐπισυνάπτεται σύνδεσμο Zoom. Πρὶν 4 χρόνια ξεκινήσαμε ὡς ΔΕ νὰ...
1 Σεπτεμβρίου 2021: ἡμέρα μνήμης, ποὺ σηματοδοτεῖ τὴν ἔναρξη τοῦ ἀγῶνα ὑγειονομικῆς ἀντίστασης τῶν Ἑλλήνων, 1 Σεπτέμβριου 2023, 8:00 μ.μ.

Ποιός Πταίει γιά τά δεινά μας; Κυριακή 27 Αὐγούστου 2023, 9:30 μ.μ.

Ποιός Πταίει γιά τά δεινά μας; Κυριακή 27 Αὐγούστου 2023, 9:30 μ.μ. Τό ψεῦδος τῆς κλιματικῆς ἀλλαγῆς καί ὁ καυτός Σεπτέμβρης μετά τίς πυρκαγιές τοῦ καλοκαιριοῦ Ἀσύμμετρος πόλεμος, ἡ Ἑλλάδα καίγεται παντοῦ, Φτωχοποίηση, Ἔλεγχος καί Ἐλευθερία τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν,...
1 Σεπτεμβρίου 2021: ἡμέρα μνήμης, ποὺ σηματοδοτεῖ τὴν ἔναρξη τοῦ ἀγῶνα ὑγειονομικῆς ἀντίστασης τῶν Ἑλλήνων, 1 Σεπτέμβριου 2023, 8:00 μ.μ.

Ἡ ἐκπομπή  ἐκτάκτως ἀναβάλεται. Ποιός Πταίει γιά τά δεινά μας; Κυριακή 20 Αὐγούστου 2023, 9:30 μ.μ.

Ἡ ἐκπομπή  ἐκτάκτως ἀναβάλεται. Νά μᾶς συγχωρεῖται  Ποιός Πταίει γιά τά δεινά μας; Κυριακή 20 Αὐγούστου 2023, 9:30 μ.μ. Τό ψεῦδος τῆς κλιματικῆς ἀλλαγῆς καί ὁ καυτός Σεπτέμβρης μετά τίς πυρκαγιές τοῦ καλοκαιριοῦ Φτωχοποίηση, Ἔλεγχος καί Ἐλευθερία τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν,...
1 Σεπτεμβρίου 2021: ἡμέρα μνήμης, ποὺ σηματοδοτεῖ τὴν ἔναρξη τοῦ ἀγῶνα ὑγειονομικῆς ἀντίστασης τῶν Ἑλλήνων, 1 Σεπτέμβριου 2023, 8:00 μ.μ.

Ἡ Ἑλλάδα πού ἀντιστέκεται ἡ Ἑλλάδα πού ἐπιμένει καί ὅποιος δέν καταλαβαίνει δέν ξέρει πού πατᾷ καί πού πηγαίνει. Κυριακή 13 Αὐγούστου 2023, 9:30 μ.μ.

Ἔκτακτη ἐκπομπή Κυριακή 13 Αὐγούστου 2023, 9:30 μ.μ. Ἡ Ἑλλάδα πού ἀντιστέκεται ἡ Ἑλλάδα πού ἐπιμένει καί ὅποιος δέν καταλαβαίνει δέν ξέρει πού πατᾷ καί πού πηγαίνει Μαζί μας ὁ πρέσβυς Γιῶργος Αϋφαντῆς καί ἄλλοι σπουδαῖοι φίλοι καί ἀγωνιστές ὑγειονομικοί ἐπιστήμονες...
1 Σεπτεμβρίου 2021: ἡμέρα μνήμης, ποὺ σηματοδοτεῖ τὴν ἔναρξη τοῦ ἀγῶνα ὑγειονομικῆς ἀντίστασης τῶν Ἑλλήνων, 1 Σεπτέμβριου 2023, 8:00 μ.μ.

Συνάντηση Ἐθελοντῶν καί συνεργατῶν Δικτύου Ἑλληνισμοῦ, Πέμπτη 10 Αὐγούστου 2023 9:00 μ.μ.

Συνάντηση Ἐθελοντῶν καί συνεργατῶν  Δικτύου Ἑλληνισμοῦ Πέμπτη 10 Αὐγούστου 2023 9:00 μ.μ. Ὁμάδα Ἐθελοντῶν καί συνεργατῶν τοῦ Δ.Ε. Τό Δ.Ε. καλεῖ ὅλους πού θέλουν νά ἐργαστοῦν γιά τούς σκοπούς του, νά προσέλθουν στήν διαδικτυακή συνάντηση Φίλοι καί φίλες, Πέμπτη 10...