1 Σεπτεμβρίου 2021: ἡμέρα μνήμης, ποὺ σηματοδοτεῖ τὴν ἔναρξη τοῦ ἀγῶνα ὑγειονομικῆς ἀντίστασης τῶν Ἑλλήνων, 1 Σεπτέμβριου 2023, 8:00 μ.μ.

Αυγ 30, 2023 | Ανακοινώσεις

1 Σεπτεμβρίου 2021: ἡμέρα μνήμης, ποὺ σηματοδοτεῖ τὴν ἔναρξη τοῦ ἀγῶνα ὑγειονομικῆς ἀντίστασης τῶν Ἑλλήνων

Ἀγαπητοὶ φίλοι καὶ συνάδελφοι

Σᾶς καλοῦμε ἀπόψε σὲ μιὰ ἱστορικὴ συνάντηση μνήμης καὶ ἀντίστασης

Ἐπισυνάπτεται σύνδεσμο Zoom.

Πρὶν 4 χρόνια ξεκινήσαμε ὡς ΔΕ νὰ στηρίζουμε τὸν Ἑλληνικὸ λαὸ στὴν ἀντίσταση του ἀπέναντι σὲ κάθε αὐταρχισμὸ πολιτικὸ καὶ κυβερνητικό.

Μάλιστα ἡ πρώτη μας διαδικτυακὴ ἐκπομπὴ ἀντίστασης ξεκίνησε μὲ τὸν Καθηγητὴ Κασιμάτη. Ἀπὸ τότε ἀγωνιζόμαστε διαρκῶς νὰ ἐνημερώνουμε τὸν Ἑλληνικὸ λαὸ γιὰ κάθε ψεῦδος τῶν πολιτικῶν καὶ ὄχι μόνο ποὺ θέλει νὰ καταργήσει τὴν ἐλευθερία καὶ τὴν Δημοκρατία

Θὰ σᾶς εἴμεθα εὐγνώμονες ἐὰν ἀπόψε μπορεῖτε νὰ μᾶς κάνετε ἕναν σύντομο χαιρετισμὸ καὶ νὰ στηριξετε αὐτὸν τὸν ἀγῶνα μας γιὰ τὴν ἐλευθερία καὶ τὴν Δημοκρατία.

Μὲ τιμὴ καὶ φιλία

Γιῶργος Παῦλος καθ. ΔΠΘ

____

Σημείωση

Μέχρι 10:30 μ.μ. τό Zoom θά δέχεται μόνο ὀμιλητές. Ὅλοι θά παρακολουθοῦν ἀπό ὅλα τά ἄλλα δίκτυα

Μετά τίς 10:30 μ.μ. τό Zoom θά δέχεται ὅλους.

____

 

Ἐπείγουσα καὶ σημαντικὴ ἀνακοίνωση γιὰ τὴν Παρασκευὴ 1 Σεπτεμβρίου 2023, 8:00 μ.μ.

 

Ἦρθε ἡ ὥρα ὅλοι οἱ Ἕλληνες σήμερα νὰ τιμήσουμε καὶ νὰ μιμηθοῦμε τοὺς ὑγειονομικούς

Ἀντίσταση ἐδῶ καὶ τώρα γιὰ ὅλα τὰ ἐγκλήματα παλαιὰ καὶ ἑπόμενα:

Νέες πανδημίες ψευδεῖς

Τσιπάκια σὲ ταυτότητες καὶ ἔλεγχος τῶν πολιτῶν

Πλειστηριασμοὶ τραπεζῶν

Ἀχρήματη οἰκονομία

Γκρίζο Αἰγαῖο

Κλπ κλπ

Σᾶς καλοῦμε ὅλοὺς στὴν ἀνοικτὴ διαδικτυακὴ συνάντηση τοῦ Δικτύου Ἑλληνισμοῦ,

τὴν Παρασκευὴ 1 Σεπτέμβριου 2023, 8:00 μ.μ.

γιὰ τὴν ἡμέρα μνήμης τῆς 1ης Σεπτέμβριου 2021, ποὺ σηματοδοτεῖ τὴν ἔναρξη τοῦ ἀγῶνα ὑγειονομικῆς ἀντίστασης τῶν Ἑλλήνων ἀλλὰ καὶ ἡμέρα ἀντίστασης γιὰ κάθε ὁλοκληρωτισμὸ δικτατορία καὶ κατάργηση τοῦ Συντάγματος καὶ τῆς Δημοκρατίας.

 

Οἱ ὑγειονομικοὶ ἄνοιξαν καὶ ἔδειξαν τὸν δρόμο γιὰ τὴν ἀπελευθέρωση τῆς Ἑλλάδας ἀπὸ κάθε ὁλοκληρωτισμό

 

1 Σεπτεμβρίου 2021:

 

Διωγμὸς τῶν ὑγειονομικῶν πόὺ ἀντιστέκονται στὰ πειραματικὰ ἐμβόλια τῆς κυβέρνησης Μητσοτάκη.

 

Ὁ Ἑλληνικὸς λαὸς ἀπειλεῖται ἄνανδρα, ὅσο ποτὲ ἄλλοτε, ἀπὸ ἕναν ὑποχρεωτικὸ ἐμβολιασμό.

 

Οἱ ἀνεμβολίαστοι ὑγειονομικοὶ βγαίνουν μαζικὰ σὲ ὑποχρεωτικὴ ἀναστολή, ἐνῶ μὲ τὸ ἴδιο ἀπειλοῦνται οἱ ἀνεμβολίαστοι ἐκπαιδευτικοὶ καὶ ἔνστολοι.

 

Οἱ ἀνεμβολίαστοι (νέοι, μεσήλικες καὶ γέροι) διώκονται ἀπὸ τὸ καθεστὼς ὡς μιαροί. Δὲν τοὺς ἐπιτρέπεται νὰ εἰσέρχονται σὲ μαγαζιά, καφετέριες, ἑστιατόρια, θέατρα, δὲν τοὺς ἐπιτρέπεται νὰ ἐργασθοῦν, δὲν τοὺς ἐπιτρέπεται κἂν νὰ ἔχουν πρόσβαση στὸ σύστημα ὑγείας, ΑΝ προηγουμένως δὲν ἔχουν τεθεῖ στὴ διαδικασία νὰ κάνουν ἰατρικὴ πράξη τὴν ὁποῖα εἶναι ὑποχρεωμένοι νὰ τὴν πληρώνουν ἀπὸ τὴν τσέπη τους κατ’ ἐπανάληψη.

 

Τεχνηέντως ἀπαγορεύτηκε ἡ κυκλοφορία, ἐπιλεγμένων ἀπὸ τὸ καθεστώς, ἐπιστημονικῶν δεδομένων.

 

Τὴν ἡμέρα μνήμης τῆς 1ης Σεπτεμβρίου, τῆς ὑγειονομικῆς ἀντίστασης τῶν Ἑλλήνων, τιμᾶμε συμβολικὰ τόὺς Ἕλληνες πόὺ ἀντιστάθηκαν μὲ τὴν ψυχή τους, καὶ νίκησαν σὲ ἄνισες μάχες εἰς βάρος τους.  Ἄντεξαν στὸ ρατσισμό, στὸν κοινωνικὸ ἀποκλεισμό, σὲ ποινὲς ἐπιβαλλόμενων ἰατρικῶν ἐξετάσεων, στὴν ἐπιβαλλόμενη ἀνεργία καὶ πεῖνα, σὲ ἐπιβαλλόμενα πρόστιμα κ.α. Καὶ δὲν ἄντεξαν μόνο αὐτά. Ἀντιλήφθηκαν νωρὶς τὴν διάβρωση τοῦ διχασμοῦ καὶ προσπάθησαν νὰ ἀμβλύνουν τὸ κλίμα μὲ κατανόηση ὥστὲ νὰ μὴν ἐπέλθει ἐμφύλιος ὄλεθρος. Στὴν πρώτη γραμμὴ ἄμυνας, σὲ αὐτὸ τὸν ἀγῶνα βρέθηκαν οἱ ἀνεμβολίαστοι ὑγειονομικοὶ σὲ ἰδιωτικὸ καὶ δημόσιο τομέα, οἱ ὁποῖοι τιμωρήθηκαν μὲ τὰ σκληρότερα καὶ βασανιστικότερα μέτρα τοῦ καθεστῶτος.

 

1 Σεπτεμβρίου, θυμόμαστε καὶ τιμᾶμε ΟΛΟΥΣ τοὺς Ἕλληνες ποὺ ἀγωνίστηκαν καὶ συνεχίζουν νὰ ἀγωνίζονται σὲ μιὰ σκληρὴ καὶ ὕπουλη χρονικὴ περίοδο στὴν ἱστορία τῆς Ἀνθρωπότητας.

 

ΚΑΛΗ ΑΝΤΑΜΩΣΗ!

____

Ἀκολουθοῦν οἱ σύνδεσμοι 

1. ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕΣΩ Rumble

Πιέστε τόν παρακάτω σύνδεσμο

Σύνδεσμος Rumble

2. ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕΣΩ YouTube 5
Πιέστε τόν παρακάτω σύνδεσμο

Συνδεσμος YouTube 5

3. ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕΣΩ facebook
Πιέστε τόν παρακάτω σύνδεσμο

Σύνδεσμος facebook

4. ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕΣΩ Twitch
Πιέστε τόν παρακάτω σύνδεσμo

Σύνδεσμος Twitch

5. ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕΣΩ Twitter
Πιέστε τόν παρακάτω σύνδεσμo

Σύνδεσμος Twitter

6. ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕΣΩ Zoom
Πιέστε τόν παρακάτω σύνδεσμo

Σύνδεσμος Zoom

Ανακοινώσεις

0 Comments

Submit a Comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Τελευταία Άρθρα