Ἡ Ἑλλάδα 51 μέρες πρίν ἀπό τίς πιό κρίσιμες ἐκλογές τῶν τελευταίων 51 χρόνων. Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023, 10:00 μ.μ.

Ἡ Ἑλλάδα 51 μέρες πρίν ἀπό τίς πιό κρίσιμες ἐκλογές τῶν τελευταίων 51 χρόνων. Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023, 10:00 μ.μ.

Ἡ Ἑλλάδα 51 μέρες πρίν ἀπό τίς πιό κρίσιμες ἐκλογές τῶν τελευταίων 51 χρόνων. Παρασκευή, 31 Μαρτίου 2023, 10:00 μ.μ. Ὁ Ἕλληνας γνωρίζει τί ἀκριβῶς διακυβεύεται; Τά Μ.Μ.Ε. καί τό πολιτικό προσωπικό πού ἐμφανίζεται κάθε μέρα σέ αὐτά ἐνημερώνει τούς πολῖτες γιά τήν οὐσία...