Ἔκτακτη Συνάντηση- συζήτηση  Μηχανουργεῖο Πάτρας  Τρίτη 7 Μαρτίου 2023 7:00 μ.μ.

Ἔκτακτη Συνάντηση- συζήτηση Μηχανουργεῖο Πάτρας Τρίτη 7 Μαρτίου 2023 7:00 μ.μ.

Ἔκτακτη Συνάντηση- συζήτηση Σήμερα ἀπόγευμα στό Μηχανουργεῖο Πάτρας Τρίτη 7 Μαρτίου 2023 7:00 μ.μ. Στό Μηχανουργεῖο ὄπισθεν τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα καλοῦμε ὅλους του πολῖτες τῆς Πάτρας νά συναντηθοῦν καί νά ἐνημερωθοῦν γιά τήν οὐσιώδη καί παλαϊκή συμμετοχή ὅλων τῶν...