Σημαντική καί ἐπείγουσα Ἀνακοίνωση πρός ὅλους τούς Ἕλληνες, 19 Μαΐου 2022

Μάι 19, 2022 | Ανακοινώσεις

Σημαντική καί ἐπείγουσα Ἀνακοίνωση
πρός ὅλους τούς Ἕλληνες

Ἀγαπητά μας ἀδέρφια σέ ὅλη τήν Ἑλλάδα καί στήν Ὁμογένεια

Τό Δίκτυο Ἑλληνισμοῦ θέλει νά σᾶς εὐχαριστήσει ὅλους ἐσᾶς πού μέ ἐπιμονή καί ὑπομονή ἀλλά καί ἐμπιστοσύνη ἔχετε μέχρι σήμερα συμβάλει σέ ἕνα ἱστορικό ἔργο.

Ὅλη ἡ Ἑλλάδα ἀναγνωρίζει τήν συμβολή τοῦ Δ.Ε. σέ ὅλα τά ἐθνικά μας προβλήματα, χάρις στήν δική σας στήριξη ἀγάπη ἀναγνώριση καί ἐμπιστοσύνη.

Γιά νά ὁλοκληρώσουμε τό ἔργο πού ἔχουμε ξεκινήσει χρειαζόμαστε ἀπο ἐσᾶς ἐκτός τῆς ὑλικῆς καί ψυχικῆς στήριξης καί τήν συνεργείᾳ σας, ὅπου μπορεῖ ὁ κάθε ἕνας σας νά ἐργαστεῖ.

Ἀφοῦ γνωρίσετε καί κατανοήσετε τό Ἐθνικό Σχέδιο τοῦ Δ.Ε. σᾶς παρακαλοῦμε νά τό διαδώσετε.
Καλέστε ὅλους τούς φίλους σας νά ὑπογράψουν στούς ὑποστηρικτές τοῦ Δ.Ε. ἀφοῦ μελετήσουν τό πολυεπίπεδο ἔργο του στήν ἱστοσελίδα του.

Ἐδῶ σᾶς ἐνημερώνουμε γιά μιά σειρά ἐκδηλώσεων τίς ἑπόμενες ἡμέρες καί σᾶς παρακαλοῦμε νά διαδώσετε καί νά τίς κοινοποιεῖτε.

.

Πρόγραμμα Ἐκδηλώσεων

Πέμπτη 19 Μαΐου Ἀθήνα, 7:00 μ.μ. Βούλα, Λεωφόρος Βασιλέως Παύλου 74, ( ταβέρνα “Ἀντώνης” , τηλ. 210 8950246)

Παρασκευή 20 Μαΐου Καλαμάτα, 18:00, πλατεία Ὄθωνος

Σάββατο 21 Μαΐου Πάτρα, 6:30 μ.μ. ἰχθυόσκαλα ἀπέναντι ἀπό τόν Ἅγιο Ἀνδρέα

Κυριακή 22 Μαΐου Ἀθήνα  11:30 π.μ. Θησεῖο, Χῶρος Ἀθηναίων Πολιτεία

Τρίτη 24 Μαΐου Ἀθήνα 6.00 μ.μ. Παλαιό Φάληρο Πολιτιστικός φορέας Πολυχῶρος Ἀθήναιον,  Ἀμφιθέας 61, πρῶτος ὄροφος πάνω ἀπό τό Συνεργείο  Seat.

Κυριακή 29 Μαΐου Ἀθήνα  6.00 μ.μ. Παλαιό Φάληρο Πολιτιστικός φορέας Πολυχῶρος Ἀθήναιον,  Ἀμφιθέας 61, πρῶτος ὄροφος πάνω ἀπό τό Συνεργείο  Seat.

Παρακαλοῦμε ὅλους πού μποροῦν νά συμμετάσχουν. Ἐνημερῶστε ὀλους τούς φίλους σας

Οἱ ἐκδηλώσεις αὐτές ἔχουν ὡς σκοπό νά ἑνώσουν πολιτικά τούς Ἕλληνες καί ὅλες τίς πολιτικές κοινωνικές καί ὅσες ἄλλες ὁμάδες Ἑλλήνων σέ ἕνα ἐθνικό ψηφοδέλτιο γιά τή ἀνατροπή τῆς ξένης κατοχῆς τῆς Ἑλλάδος.

Ἐσεῖς μπορεῖτε νά ἑνώσετε ὅλους τούς Ἕλληνες

Ἄς ἐργαστοῦμε ὅλοι μέ πίστη πώς θά νικήσουμε καί μέ τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ θά σωθεῖ ἡ πατρίδα μας.

Οἱ ἀνωτέρῳ ἐκδηλώσεις εἶναι προδρομικές ἐκδηλώσεις τῆς Μνήμης τῆς Ἁλώσεως τῆς Πόλης, στίς 29 Μαΐου 1453 σέ σχέση μέ ὅλη τήν ἱστορική πορεία τοῦ Ἑλληνισμοῦ ὅπως φαίνεται ἀκολούθως

29 Μαΐου 2022
Μνήμη Ἑλλήνων καί Ρωμηῶν. Ἀπόφαση νά μήν συμβοῦν νέες Ἁλώσεις Προδοσίες καί καταστροφές Ἐθνικές.

29 Μαΐου 2022
Ἀπόφαση γιά τήν πολιτική ἑνότητα ὅλων τῶν Ἑλλήνων μέσῳ ἑνός Ἐθνικοῦ Ψηφοδελτίου γιά νά ἐλευθερωθεῖ ἡ Ἑλλάδα ἀπο τήν σύγχρονη Κατοχή

569 χρόνια μετά τήν Ἅλωση τῆς Πόλης 29 Μαΐου 1453 ἀπο τούς Ὀθωμανούς Τούρκους

201 χρόνια μετά τήν ἐπανάσταση τοῦ 1821.

191 χρόνια μετά τήν Δολοφονία τοῦ Πρώτου Κυβερνήτη τῆς Ἑλλάδος Ἰωάννη Καποδίστρια.

100 χρόνια μετά τήν Μικρασιατική καταστροφή

81 χρόνια μετά τήν Ναζιστική κατοχή καί 82 χρόνια μετά τό Ἡρωικό ἔπος τοῦ 1940

76 χρόνια μετά τόν Ἀδελφοκτόνο Ἐμφύλιο

12 χρόνια μετά τήν κατάργηση τοῦ συντάγματος καί τό πρῶτο Μνημόνιο τῆς παρούσας νεοναζιστικής ὑποδούλωσης τῆς Ἑλλάδας σέ ξένα οἰκονομικά καί ἄλλα κέντρα. Τήν μεταναστευτική παραχώρηση καί Μουσουλμανοποίηση τῆς Ἑλλάδας καί τήν ἀρχή τῆς ἀντικατάστασης τῶν Ἑλλήνων ἀπο ἄλλους λαούς.

4 Χρόνια μετά τήν ἐπίσημη Ἐκχώρηση τῆς Μακεδονίας ὡς ὄνομα σέ ἄλλο μή ἑλληνικό λαό.

3 χρόνια μετά τήν ἐπιβολή τῆς ἰατρικῆς δικτατορίας καί τήν ἰατρική δολοφονία τῆς Δημοκρατίας καί τῶν Ἑλλήνων

19 ἡμέρες μετά τήν ἐπίσημη ἀπόφαση τοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως γιά τήν ὁλοκλήρωση τῆς ὑποταγῆς τῆς Ὀρθοδοξίας στόν παπισμό καί στόν Οὐνιτισμό

Δέν Ἔχουμε ἄλλα περιθώρια γιά νά μήν δράσουμε γιά νά σώσουμε τήν Ἑλληνική καί Ὀρθόδοξη ταυτότητα τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ τήν Ἐπαναφορά τῆς συνταγματικῆς τάξης καί τῆς Ἐθνικῆς Ἀνεξαρτησίας.

Ανακοινώσεις

Δημόσια συζήτηση ἐφ ὅλης τῆς ὕλης γιά τό μέλλον τῆς Ἑλλάδος καί τῶν Ἑλλήνων μέ πολλούς καλεσμένους ἐπιστήμονες καί ἄλλους. Κυριακή 3 Ἰουλίου 2022 10:30 μ.μ.

  Δημόσια συζήτηση ἐφ ὅλης τῆς ὕλης γιά τό μέλλον τῆς Ἑλλάδος καί τῶν Ἑλλήνων μέ πολλούς καλεσμένουςἘπιστήμονες καί ἄλλους. Κυριακή  3 Ἰουλίου 2022...

1η Σύγκλιση Κεντρικοῦ Ἐθνικοῦ Συμβουλίου. Παρασκευή 1 Ἰουλίου 2022 10:30 μ.μ.

1η Σύγκλιση Κεντρικοῦ Ἐθνικοῦ Συμβουλίου. Παρασκευή   1 Ἰουλίου 2022  10:30 μ.μ.  Θά λάβει χώρα κλειστή συνάντηση ἐκπροσώπων μελῶν τῶν τοπικῶν...

Ἔκτακτη ἐκπομπή στήριξης τοῦ Γιώργου Παύλου, Παρασκευή   24 Ἰουνίου 2022  10:30 μ.μ.

Παρασκευή   24 Ἰουνίου 2022  10:30 μ.μ. Ἔκτακτη ἐκπομπή στήριξης τοῦ Γιώργου Παύλου Ὁ Καθηγητής τοῦ Δ.Π.Θ. Γιῶργος Παῦλος διώκεται δικαστικά γιά τήν...

Ἐκτακτη ἐκπομπή: Οἱ ψηφιακές χειροπέδες θά ἐνεργοποιηθοῦν ἐκτός ἄν ἐμεῖς….. Πέμπτη 23 Ἰουνίου 2022 10:00 μ.μ.

  Ἐκτακτη ἐκπομπή: Οἱ ψηφιακές χειροπέδες θά ἐνεργοποιηθοῦν ἐκτός ἄν ἐμεῖς.....   Πέμπτη 23 Ἰουνίου 2022 10:00 μ.μ. Ἡ ψηφιακή φυλακή εἶναι ἤδη ἐδῶ....

Κατερίνη: Ἐπείγουσα συνάντηση, Τρίτη 21 Ἰουνίου 2022 7:30 μ.μ.

Κατερίνη: Ἐπείγουσα συνάντηση Τρίτη 21 Ἰουνίου 2022  7:30 μ.μ. Ἅγιος  Θεράπων ὁδός Μεραρχίας στό Παλιό Νοσοκομεῖο Κατερίνης Τό πρόβλημα τῆς Ἑλλάδος...

Κοζάνη: συνάντηση Τετάρτη 22 Ἰουνίου 2022 7:30 μ.μ. Ὑπερκομματική ἑνότητα τῶν Ἑλλήνων, Γεωπολιτική τῆς Ρωμανίας καί Πολιτειολογία τῆς Ρωμηοσύνης

Κοζάνη: συνάντηση Τετάρτη 22 Ἰουνίου 2022 7:30 μ.μ. Ἐπείγουσα συνάντηση γιά τήν δημιουργία Τοπικῶν Ἐθνικῶν Συμβουλίων σέ ὅλες τίς πόλεις τῆς Δυτικῆς...

Θεσσαλονίκη, Σάββατο 18 Ἰουνίου 2022 7:30 μ.μ. Ὑπερκομματική ἑνότητα τῶν Ἑλλήνων, Γεωπολιτική τῆς Ρωμανίας καί Πολιτειολογία τῆς Ρωμηοσύνης

Θεσσαλονίκη , Σάββατο 18 Ἰουνίου 2022 7:30 μ.μ. Τὁ Δίκτυο Ἑλληνισμοῦ καί ὁ καθηγητής τοῦ Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης κ. Γεώργιος Παῦλος σᾶς...

Ζωντανή μετάδοση. Συνάντηση Λάρισσα θέμα: Ἄν οἱ Ἕλληνες δέν ἑνωθοῦν σήμερα Ἡ Ἑλλάδα κινδυνεύει αὔριο νά μήν ὑφίσταται ὡς χώρα Ἑλληνική καί Ὀρθόδοξη. Λάρισσα Κυριακή 19 Ἰουνίου 2022 6:00 μ.μ.

Ζωντανή μετάδοση. Λάρισσα Κυριακή 19 Ἰουνίου 2022  6:00 μ.μ. Συνάντηση συζήτηση στό  ἀγρόκτημα Εὐκαρπία μέ θέμα Ἄν οἱ Ἕλληνες δέν ἑνωθοῦν σήμερα. Ἡ...

Βόλος συνάντηση, Γεωπολιτική τῆς Ρωμανίας καί Πολιτειολογία τῆς Ρωμηοσύνης, Πέμπτη 16 Ἰουνίου 2022 7:30 μ.μ.

Βόλος συνάντηση, Πέμπτη 16 Ἰουνίου 2022 7:30 μ.μ. Τὁ Δίκτυο Ἑλληνισμοῦ καί ὁ καθηγητής τοῦ Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης κ. Γεώργιος Παῦλος σᾶς...

Πολιτειολογία

ΚΑΛΕΣΜΑ ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΥΠ.Ε.Σ. 27 Μαρτίου 2022 Λάρισα

Γ Υπερκομματικό Παγκόσμιο  Ελληνικό Συμβούλιο «ΥΠ.Π.Ε.Σ.» ΚΑΛΕΣΜΑ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ Η Συντονιστική Επιτροπή για τη συγκρότηση του ΥΠ.Π.Ε.Σ....

Ὑπερκομματικό Παγκόσμιο Ἐθνικό Συμβούλιο ΥΠ.Ε.Σ.

Γιά τήν ἐπανίδρυση τῆς Ρωμανίας καί τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας Εισαγωγή Τό σύγχρονο πρόβλημα τοῦ ἀνθρώπου, τῆς Ἑλλάδας καί τοῦ κόσμου, εἶναι...

Πανδημία

Δημόσια συζήτηση ἐφ ὅλης τῆς ὕλης γιά τό μέλλον τῆς Ἑλλάδος καί τῶν Ἑλλήνων μέ πολλούς καλεσμένους ἐπιστήμονες καί ἄλλους. Κυριακή 3 Ἰουλίου 2022 10:30 μ.μ.

  Δημόσια συζήτηση ἐφ ὅλης τῆς ὕλης γιά τό μέλλον τῆς Ἑλλάδος καί τῶν Ἑλλήνων μέ πολλούς καλεσμένουςἘπιστήμονες καί ἄλλους. Κυριακή  3 Ἰουλίου 2022...

1η Σύγκλιση Κεντρικοῦ Ἐθνικοῦ Συμβουλίου. Παρασκευή 1 Ἰουλίου 2022 10:30 μ.μ.

1η Σύγκλιση Κεντρικοῦ Ἐθνικοῦ Συμβουλίου. Παρασκευή   1 Ἰουλίου 2022  10:30 μ.μ.  Θά λάβει χώρα κλειστή συνάντηση ἐκπροσώπων μελῶν τῶν τοπικῶν...

Ἔκτακτη ἐκπομπή στήριξης τοῦ Γιώργου Παύλου, Παρασκευή   24 Ἰουνίου 2022  10:30 μ.μ.

Παρασκευή   24 Ἰουνίου 2022  10:30 μ.μ. Ἔκτακτη ἐκπομπή στήριξης τοῦ Γιώργου Παύλου Ὁ Καθηγητής τοῦ Δ.Π.Θ. Γιῶργος Παῦλος διώκεται δικαστικά γιά τήν...

Ἐκτακτη ἐκπομπή: Οἱ ψηφιακές χειροπέδες θά ἐνεργοποιηθοῦν ἐκτός ἄν ἐμεῖς….. Πέμπτη 23 Ἰουνίου 2022 10:00 μ.μ.

  Ἐκτακτη ἐκπομπή: Οἱ ψηφιακές χειροπέδες θά ἐνεργοποιηθοῦν ἐκτός ἄν ἐμεῖς.....   Πέμπτη 23 Ἰουνίου 2022 10:00 μ.μ. Ἡ ψηφιακή φυλακή εἶναι ἤδη ἐδῶ....

Κατερίνη: Ἐπείγουσα συνάντηση, Τρίτη 21 Ἰουνίου 2022 7:30 μ.μ.

Κατερίνη: Ἐπείγουσα συνάντηση Τρίτη 21 Ἰουνίου 2022  7:30 μ.μ. Ἅγιος  Θεράπων ὁδός Μεραρχίας στό Παλιό Νοσοκομεῖο Κατερίνης Τό πρόβλημα τῆς Ἑλλάδος...

Κοζάνη: συνάντηση Τετάρτη 22 Ἰουνίου 2022 7:30 μ.μ. Ὑπερκομματική ἑνότητα τῶν Ἑλλήνων, Γεωπολιτική τῆς Ρωμανίας καί Πολιτειολογία τῆς Ρωμηοσύνης

Κοζάνη: συνάντηση Τετάρτη 22 Ἰουνίου 2022 7:30 μ.μ. Ἐπείγουσα συνάντηση γιά τήν δημιουργία Τοπικῶν Ἐθνικῶν Συμβουλίων σέ ὅλες τίς πόλεις τῆς Δυτικῆς...

Θεσσαλονίκη, Σάββατο 18 Ἰουνίου 2022 7:30 μ.μ. Ὑπερκομματική ἑνότητα τῶν Ἑλλήνων, Γεωπολιτική τῆς Ρωμανίας καί Πολιτειολογία τῆς Ρωμηοσύνης

Θεσσαλονίκη , Σάββατο 18 Ἰουνίου 2022 7:30 μ.μ. Τὁ Δίκτυο Ἑλληνισμοῦ καί ὁ καθηγητής τοῦ Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης κ. Γεώργιος Παῦλος σᾶς...

Ζωντανή μετάδοση. Συνάντηση Λάρισσα θέμα: Ἄν οἱ Ἕλληνες δέν ἑνωθοῦν σήμερα Ἡ Ἑλλάδα κινδυνεύει αὔριο νά μήν ὑφίσταται ὡς χώρα Ἑλληνική καί Ὀρθόδοξη. Λάρισσα Κυριακή 19 Ἰουνίου 2022 6:00 μ.μ.

Ζωντανή μετάδοση. Λάρισσα Κυριακή 19 Ἰουνίου 2022  6:00 μ.μ. Συνάντηση συζήτηση στό  ἀγρόκτημα Εὐκαρπία μέ θέμα Ἄν οἱ Ἕλληνες δέν ἑνωθοῦν σήμερα. Ἡ...

Βόλος συνάντηση, Γεωπολιτική τῆς Ρωμανίας καί Πολιτειολογία τῆς Ρωμηοσύνης, Πέμπτη 16 Ἰουνίου 2022 7:30 μ.μ.

Βόλος συνάντηση, Πέμπτη 16 Ἰουνίου 2022 7:30 μ.μ. Τὁ Δίκτυο Ἑλληνισμοῦ καί ὁ καθηγητής τοῦ Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης κ. Γεώργιος Παῦλος σᾶς...

0 Comments

Submit a Comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Τελευταία Άρθρα

Δημόσια συζήτηση ἐφ ὅλης τῆς ὕλης γιά τό μέλλον τῆς Ἑλλάδος καί τῶν Ἑλλήνων μέ πολλούς καλεσμένους ἐπιστήμονες καί ἄλλους.  Κυριακή  3 Ἰουλίου 2022  10:30 μ.μ.

Δημόσια συζήτηση ἐφ ὅλης τῆς ὕλης γιά τό μέλλον τῆς Ἑλλάδος καί τῶν Ἑλλήνων μέ πολλούς καλεσμένους ἐπιστήμονες καί ἄλλους. Κυριακή 3 Ἰουλίου 2022 10:30 μ.μ.

  Δημόσια συζήτηση ἐφ ὅλης τῆς ὕλης γιά τό μέλλον τῆς Ἑλλάδος καί τῶν Ἑλλήνων μέ πολλούς...

Ἐπείγουσα διαδικτυακή συνάντηση ὅλων τῶν μελῶν τῆς ΑΛΗΘΕΙΑΣ, Σάββατο 2 Ἰουλίου 2022, 10:30 μ.μ. – Δημόσια συζήτηση ἐφ ὅλης τῆς ὕλης γιά τό μέλλον τῆς Ἑλλάδος καί τῶν Ἑλλήνων μέ πολλούς καλεσμένους ἐπιστήμονες καί ἄλλους.  Κυριακή  3 Ἰουλίου 2022  10:30 μ.μ.

Ἐπείγουσα διαδικτυακή συνάντηση ὅλων τῶν μελῶν τῆς ΑΛΗΘΕΙΑΣ, Σάββατο 2 Ἰουλίου 2022, 10:30 μ.μ. – Δημόσια συζήτηση ἐφ ὅλης τῆς ὕλης γιά τό μέλλον τῆς Ἑλλάδος καί τῶν Ἑλλήνων μέ πολλούς καλεσμένους ἐπιστήμονες καί ἄλλους. Κυριακή 3 Ἰουλίου 2022 10:30 μ.μ.

Ἐπείγουσα διαδικτυακή συνάντηση ὅλων τῶν μελῶν τῆς ΑΛΗΘΕΙΑΣ Σάββατο 2 Ἰουλίου 2022 10:30 μ.μ....